Kongresudtalelse: Sygeplejerskers lønefterslæb er uretfærdigt

På en ekstraordinær kongres om OK21-aftalerne vedtog DSR's kongres en udtalelse, som henvender sig til landets politikere.

Kongresudtalelse fra Dansk Sygeplejeråds kongres

Vedtaget på DSR's ekstraordinære kongres om OK21-aftaler 5. marts 2021.
 

Kære folketingspolitikere

Da Folketinget i 1969 vedtog Tjenestemandsreformen, blev sygeplejerskerne sammen med de andre kvindedominerede fag indplaceret på et for lavt løntrin forhold til deres uddannelse, opgaver og ansvar. Ny forskning fra Institut for Menneskerettigheder og ph.d. Astrid Elkjær Sørensen har slået fast, at det lønhierarki som blev vedtaget i 1969, stadig eksisterer i dag.

Sygeplejerskernes lave indplacering i det offentlige lønhierarki er uretfærdig.

Den er også et stort problem for samfundet. Mange sygeplejersker overvejer at skifte job – og årsagen er ofte ønsket om en løn, der svarer til arbejdets værdi. Det er en stor udfordring for sundhedsvæsenet, fordi der allerede i dag er stor mangel på sygeplejersker.

Det seneste år har sygeplejerskerne stået forrest i kampen mod Coronapandemien. Fra den danske befolkning er sygeplejerskers indsats blevet højt værdsat, og vi sætter stor pris på anerkendelsen af sygeplejerskernes vigtige rolle i sundhedsvæsenet.

Men der er brug for et lønløft, der kan mærkes, for at sygeplejerskerne vil fortsætte i faget og for at tiltrække fremtidige generationer til vores fantastiske fag. Det er nødvendigt for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen.

Sygeplejerskernes lønefterslæb er et politisk skabt problem, som kræver en politisk løsning. Det er ikke muligt at fjerne uligelønnen ved overenskomstforhandlingerne. Derfor skal I politikere på banen og løfte sygeplejerskerne ud af det forældede lønhierarki.

Dansk Sygeplejeråds kongres opfordrer derfor jer - politikerne på Christiansborg - til at forpligte sig til en plan for at fjerne sygeplejerskernes historiske lønefterslæb.

Se også