Lavt- og ligelønspuljen: Det betyder den

Lavt- og ligelønspuljen er penge til bl.a. kvindedominerede fag. Læs, hvad lavt- og ligelønspuljen er, og hvilken betydning den har for sygeplejersker ved OK21-forhandlingerne

Lavt- og ligelønspuljen kan få betydning for sygeplejersker

Lavt- og ligelønspuljen betyder, at sygeplejerskerne i kommunerne har nogle ekstra pengene at forhandle for, når de specielle forhandlinger går i gang. I stedet for lavt- og ligelønspuljen er sygeplejersker i regionerne omfattet af en strategisk pulje, der kun går til sygeplejersker, og som også giver ekstra penge ved de specielle forhandlinger. 

Ved de specielle forhandlinger skal Sundhedskartellet forhandle med arbejdsgiver om forbedringer i vores egen overenskomst, hvorimod de generelle forhandlinger sætter rammerne for alle ansatte på det statslige, kommunale og regionale område.

Læs de endelige krav til OK-forhandlingerne på det statslige, kommunale og regionale område

Oveni pengene fra lavt- og ligelønspuljen og den strategiske pulje har vi organisationsmidlerne at forhandle med arbejdsgiverne om ved de specielle forhandlinger. Pengene kan gå til forhandlinger om fx højere erfaringstillæg eller en stigning i pension. Organisationsmidlerne er denne gang de største i mere end 10 år.

Læs videre og bliv klogere på, hvad lavt- og ligelønspuljen er, og hvordan den konkret kan komme sygeplejersker til gode.

Lavt- og ligelønspuljen er penge til bl.a. kvindedominerede fag

Lavt- og ligelønspuljen er midler, som går særligt til grupper på de laveste løntrin og til kvindedominerede grupper med en løn under gennemsnittet. Lønnen er den faste gennemsnitsløn uden pension, genetillæg, overarbejde og feriegodtgørelse. Lavt- og ligelønspuljen er en to-delt størrelse, og man kan ikke få penge fra begge puljer.

Sygeplejersker er en del af ligelønspuljen.

Ligelønspuljen er penge, som bliver fordelt til faggrupper med mindst 60 procent kvinder og en løn under gennemsnittet i kommuner og regioner. De ekstra penge indgår i de organisationsmidler, vi skal forhandle med arbejdsgiverne om, når vi skal aftale konkrete ændringer i vores egen overenskomst.

Sygeplejersker opfylder kriterierne for ligelønspuljen i både kommuner og regioner. I regionerne har sygeplejersker fået en strategisk pulje, som kun går til sygeplejerskerne i stedet for pengene fra ligelønspuljen. Den strategiske pulje giver flere midler end ligelønspuljen.

Lavtlønspuljen bliver brugt til at løfte værdien af de laveste løntrin. På lønskalaen fra Sundhedskartellet er det løntrin 1-3, og på Forhandlingsfællesskabets lønskala er det løntrin 11-21. I kommunerne stiger løntrinnene med ca. 900 kr. om året, og i regionerne stiger de med 620 kr. om året.

Ligelønspuljen vil give lønforbedringer 

Ligelønspuljen vil give lønforbedringer på den ene eller anden måde. De faggrupper, som opfylder kriterierne for at være med i ligelønspuljen, får nogle ekstra penge ud over organisationsmidlerne, som de kan forhandle for. Lønforbedringer kommer til at udmønte sig på forskellige måder for grupperne i ligelønspuljen. Det skyldes, at de enkelte grupper sammen med arbejdsgiverne skal aftale, hvordan pengene skal bruges.

Læs, hvad organisationsmidlerne betyder for sygeplejersker ved OK-forhandlingerne