Lønløftet

Sygeplejersker står forrest, når mennesker skal hjælpes. Vi har en helt central rolle for Danmarks velfærd. Det er vi stolte af. Men når det kommer til løn, står vi næsten bagerst. Skriv under, og hjælp os med at forpligte Folketingets politikere til at rette op på sygeplejerskernes lønefterslæb. Hjælp os med at skabe en fremtid uden forskel.

Kæmp med os og skriv under på Lønløftet 

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget valgt at afslutte konflikten mellem Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og KL ved et lovindgreb. Det betyder, at sygeplejerskerne ikke får mere i løn end det forslag, de stemte nej til i juni 2021.  Det er en massiv skuffelse. Men vi giver ikke op. Med den store uforløste vrede, der ulmer blandt sygeplejerskerne, er det uden for enhver rimelig tvivl, at forandring er nødvendig.

Derfor er vi mere værd

Sygeplejersker står forrest, når mennesker skal hjælpes. Vi plejer og behandler de syge, de gamle, børnene og alle, der har behov. Vi har en helt central rolle for Danmarks velfærd. Det er vi stolte af.

Men når det kommer til løn, står vi næsten bagerst. Sygeplejerskernes løn står ikke mål med vores uddannelsesniveau, vores opgaver og vores ansvar. I 1969 blev sygeplejersker placeret lavt i lønhierarkiet efter Tjenestemandsreformen. Det har 50 år ikke ændret på. Sygeplejersker tjener 15-20 procent mindre end traditionelt mandsdominerede fag med samme uddannelseslængde.
 

Skriv under - og vis din utilfredshed overfor politikerne

Det er et problem. Ikke kun for sygeplejerskerne, men for hele Danmark. Vores samfund har både brug for, at sygeplejerskerne vil fortsætte i faget og for at tiltrække fremtidige generationer.  Derfor kæmper vi for en fremtid uden forskel.

Problemet blev skabt af politikerne. Derfor skal de også løse det. Vi har brug for lønløftet: Folketingets politikere skal forpligte sig til – i samarbejde med sygeplejerskerne og arbejdsgiverne - at løfte sygeplejerskernes løn over de kommende år.

Skriv under og vær med til at forpligte Folketingets politikere til at rette op på lønefterslæbet. Sammen skaber vi En fremtid uden forskel.

SKRIV UNDER

 

Vores 5 krav til politikerne:

 • Der skal gøres op med uretfærdigheden fra Tjenestemandsreformen. Sygeplejerskerne blev for mere end 50 år siden indplaceret for lavt i lønhierarkiet af politikerne. Derfor er det en opgave for Folketinget at indplacere sygeplejerskerne rigtigt.
   
 • Sygeplejersker skal have en løn, der afspejler uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Sygeplejerskers lønefterslæb på 15-20 procent i forhold til traditionelt mandsdominerede fag med samme uddannelsesniveau skal lukkes.
   
 • Folketingets politikere skal sammen med sygeplejerskerne og arbejdsgiverne forpligte sig til at skabe ligeløn.
   
 • Der skal aftales en forpligtende tidsramme, som gradvist hæver sygeplejerskernes løn.
   
 • Vi vil ikke tage fra andre i overenskomstsystemet - pengene skal bevilges af Folketinget.