OK21 Stat: Det betyder CO10 og CFU

Dansk Sygeplejeråd er medlem af paraplyorganisationerne CO10 og CFU, der tager sig af forhandlingerne på statens område.

Overenskomstforhandliner på det statslige område

På det statslige område foregår forhandlingerne via de to paraplyorganisationer CFU og CO10, som forhandler om henholdsvis de generelle og specielle vilkår. På denne side kan du blive klogere på, hvad CFU og CO10 dækker over.

Centralorganisationen af 2010 (CO10)

Centralorganisationen af 2010 – CO10 – er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer, blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet, Dansk Socialrådgiverforening og Centralforeningen for Stampersonel med i alt ca. 40.000 medlemmer – alle ansat inden for statens område. DSR sidder i CO10’s bestyrelse.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med Skatteministeriet.

Parterne i CFU er SKAF (herunder Dansk Sygeplejeråd), Akademikerne og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). SKAF står for Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, og tæller CO10 og Lærernes Centralorganisation (LC).

Når de generelle aftaler er på plads, forhandles de enkelte organisationsaftaler, fx aftalen for ledere og lærere på SOSU-skoler, aftalen om sygeplejersker i staten eller aftalen om undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Disse forhandlinger foregår mellem CO10 og Medarbejdere- og kompetencestyrelsen / Finansministeriet.