Strejkekontingent: Det skal du vide

Se, hvorfor DSR’s medlemmer skal betale konfliktkontingent, hvor meget og hvor længe de ekstra penge skal betales.

Title

Her på siden kan du læse om strejkekontingent / konfliktkontingent og hvad DSR’s kongres har besluttet omkring det.

Læs om strejkekontingent her

Hvorfor skal vi betale strejkekontingent

I de 10 uger, vores konflikt varede, modtog sygeplejersker udtaget til konflikt strejkeunderstøttelse fra Dansk Sygeplejeråd i stedet for løn. Pengene kom fra Dansk Sygeplejeråds Garantifond, i daglig tale kaldet ’strejkekassen’.

DSR’s kongres har besluttet, at Garantifonden skal fyldes op igen, så vi har den ved de kommende overenskomstforhandlinger. Uden Garantifonden har vi ikke mulighed for at lægge pres på arbejdsgiverne og få indflydelse på overenskomsterne. Vi skal også have midler, så vi kan stå i mod, hvis arbejdsgiverne vælger at lockoute os. Læs mere om beslutningen i de næste afsnit.

 

Hvem har besluttet, at vi skal betale strejkekontingent

Beslutningen om at opkræve konfliktkontingent er taget af Dansk Sygeplejeråds kongres, som er vores øverste myndighed.

Læs nyhed om kongressens beslutning 21. september 2021.

Læs om kongressens første behandling af strejkekontingent 2. september 2021.

 

Hvad er Garantifonden / ’strejkekassen’

Dansk Sygeplejeråds Garantifond, i daglig tale kaldet ’strejkekassen’, beskrives sådan her i DSR's seneste årsrapport fra 2020 (s.29): ”Garantifonden har til formål at sætte organisationen i stand til at føre forhandling og gennemføre en konflikt med et økonomisk sikkerhedsnet under”. Se årsrapporten

Garantifonden er også beskrevet i DSR’s love § 34, som du finder her.

 

Hvor meget og hvor længe skal vi betale strejkekontingent

Kongressen har vedtaget et strejkekontingent på 125 kr. pr. måned fra 1. oktober 2021 til 1. april 2024. Beløbet pristalsreguleres årligt. NB: Se også næste afsnit om, hvilke medlemmer der betaler nedsat strejkekontingent og hvilke medlemmer, der ikke betaler strejkekontingent.

Strejkekontingentet blev besluttet på ekstraordinær kongres i DSR 21. september 2021. Samtidig lovede hovedbestyrelsen kongressen, at DSRs kredse og hovedkontor vil se på alle andre muligheder for at styrke Garantifonden, så perioden for strejkekontingent eventuelt kan forkortes.

Læs mere her, hvor du også finder kongresforslaget om strejkekontingentets størrelse og varighed.

 

Hvilke medlemmer skal betale hvor meget

Strejkekontingentet betales af medlemmer med et aktivt medlemskab. Er du på nedsat kontingent, bliver dit strejkekontingent tilsvarende nedsat:

  • Aktivt medlemskab (inkl. nyuddannede): 100% af strejkekontingentet.
  • Aktivt medlemskab med kontingentnedsættelse til 50% af det fulde kontingent: 50% af strejkekontingentet.
  • Aktivt medlemskab med kontingentnedsættelse til 25% af det fulde kontingent: 25% af strejkekontingentet.

Læs om muligheder for nedsat kontingent her

Følgende medlemmer betaler ikke strejkekontingent:

  • Dobbelt medlemskab DSR/DM eller DSR/DJØF.
  • Seniormedlemskab – inklusiv medlemmer med førtidspensionist-medlemskab
  • SLS-medlemskab
  • Passivt medlemskab.

Læs mere om forskellen på et aktivt og et passivt medlemskab.

 

Alternativ finansiering – kan vi fylde Garantifonden på andre måder

Fagbladet Sygeplejersken har gennemgået nogle af de forslag til alternativ finansiering, som flere medlemmer er kommet med bl.a. på sociale medier. Se Sygeplejerskens gennemgang her.

 

Strejkekontingent ved genindmeldelse

Hvis du er tidligere medlem og meldte dig ud af DSR efter konfliktens afslutning den 28. august 2021, vil du, før vi kan behandle din genindmeldelse, blive opkrævet strejkekontingent svarende til det, du skulle have betalt, hvis dit medlemskab var fortsat.

Læs mere om baggrunden for Kongressens beslutning om opkrævning af strejkekontingent og vilkårene for dette: Strejkekontingent: Det skal du vide

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte DSR Medlemskab på medlemsregister@dsr.dk eller tlf 3315 1555 # 2.

    Se også