Private aftaler

Her kan du finde information om overenskomster og aftaler. Du kan også finde vejledning om løn og andre ansættelsesvilkår, der gælder for dig som privatansat sygeplejerske.

 

Find din overenskomst ud fra dit arbejdssted

Sygeplejersker ansat på det private arbejdsgiverområde er beskæftigedet på mange forskellige områder, f.eks. lægekonsultationer, vikarbureauer og privathospitaler m.fl.

Du kan gå direkte ind under en af de seks brancher ved at klikke på knappen 'Branche oversigt' og derigennem finde overenskomsten og andre relevante oplysninger. Du kan også finde alle de virksomheder, som Dansk Sygeplejeråd har indgået overenskomst med ved at klikke på knappen 'Alfabetisk oversigt'.

Branche oversigt     Alfabetisk oversigt

 

Vilkår ved ansættelse hos private arbejdsgivere

Vejledning om løn- og ansættelsesvilkår

Få svar på en række af de hyppigst stillede spørgsmål, som stilles til TR og Dansk Sygeplejeråd:

På baggrund af de lønoplysninger, vi får fra vores privanansatte medlemmer  udgiver vi årligt en lønstatistik for privatområdet. Det er kun lønoplysninger fra de største områder, der er medtaget.
Se Lønstatistikken for privatansatte her

Ansat efter individuel kontrakt

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, vil din individuelle ansættelseskontrakt sammen med funktionærloven, ferieloven mv. danne grundlag for dine løn- og ansættelsesvilkår.

Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med at få forhandlet nogle vilkår i ansættelseskontrakten, som du er vil være tilfreds med. Ud over løn og pension kan det f.eks. være vilkår om 6. ferieuge, frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag, løn under barslesorlov, arbejdstidregler, kørselsgodtgørelse o.s.v.

DSR har udarbejdet en standardansættelseskontrakt og en vejledning til den.

Herudover kan du i løn- og ansættelsesvejledningen få vejledning om, hvad du skal være opmærksom på:

Standardkontrakt

Vejledning ansættelseskontrakt

 

Søg råd og vejledning hos Dansk Sygeplejeråd

Som privatansat kan du være omfattet af en overenskomst eller ansat efter en individuel ansættelseskontrakt. Uanset om der er indgået overenskomst eller ej, kan du som medlem af Dansk Sygeplejeråd få råd og vejledning om din privatansættelse ved at kontakte Dansk Sygeplejeråd. Hvis der ikke er indgået overenskomst, skal DSR godkende kontrakten jf. de kollegiale vedtægter.