Adecco A/S

Overenskomst mellem Adecco A/S og Dansk Sygeplejeråd 2020 - 2023

overenskomst Adecco A/S

Her kan du se timelønningerne i overenskomste opgjort i forhold til anciennitet, vagtlag og specialetillæg (kvalifikation).

Herudover ydes eventuelt funktionstillæg efter overenskomstens § 2, stk. 2, til vikarer i funktion som afdelingssygeplejerske, sundhedsplejerske og sygeplejelærer, og til sygeplejersker der udfører arbejde og har eftervidereuddannelse inden for specialerne onkologi, operation og intensiv.

Bemærk, at der ydes pension jf. overenkomstens § 5, som beregnes af timeløn og ajourføringstillæg.

anc.

vagt

løn

Ulem-løn

Ajour.

Ulem-aj

Erfaring

Ulem-er

Total timeløn i vagtlag

Kvalifikation

Ulem-kvalifikation

Total timeløn inkl. kvalifikation

< 6 år

D

kr. 213,62

 kr.           -  

 kr.    1,70

 kr.         -  

 kr.         -  

 kr.         -  

 kr.                            227,67

 kr.                12,35

 kr.                               -  

 kr.                                       227,67

< 6 år

A/N

kr. 213,62

 kr.    53,41

 kr.    1,70

 kr.    0,43

 kr.         -  

 kr.         -  

 kr.                            269,16

 kr.                12,35

 kr.                          3,09

 kr.                                       284,60

< 6 år

WD

kr. 213,62

 kr. 106,81

 kr.    1,70

 kr.    0,85

 kr.         -  

 kr.         -  

 kr.                            322,98

 kr.                12,35

 kr.                          6,18

 kr.                                       341,51

< 6 år

WA/N

kr. 213,62

 kr. 160,22

 kr.    1,70

 kr.    1,28

 kr.         -  

 kr.         -  

 kr.                            376,82

 kr.                12,35

 kr.                          9,26

 kr.                                       398,43

< 6 år

HD

kr. 213,62

 kr. 213,62

 kr.    1,70

 kr.    1,70

 kr.         -  

 kr.         -  

 kr.                            430,64

 kr.                12,35

 kr.                        12,35

 kr.                                       455,34

< 6 år

HA/N

kr. 213,62

 kr. 267,03

 kr.    1,70

 kr.    2,13

 kr.         -  

 kr.         -  

 kr.                            484,48

 kr.                12,35

 kr.                        15,44

 kr.                                       512,27

> 6 år

D

kr. 213,62

 kr.           -  

 kr.    1,70

 kr.         -  

 kr.    9,02

 kr.         -  

 kr.                            224,34

 kr.                12,35

 kr.                               -  

 kr.                                       236,69

> 6 år

A/N

kr. 213,62

 kr.    53,41

 kr.    1,70

 kr.    0,43

 kr.    9,02

 kr.    2,26

 kr.                            280,44

 kr.                12,35

 kr.                          3,09

 kr.                                       295,88

> 6 år

WD

kr. 213,62

 kr. 106,81

 kr.    1,70

 kr.    0,85

 kr.    9,02

 kr.    4,51

 kr.                            336,51

 kr.                12,35

 kr.                          6,18

 kr.                                       355,04

> 6 år

WA/N

kr. 213,62

 kr. 160,22

 kr.    1,70

 kr.    1,28

 kr.    9,02

 kr.    6,77

 kr.                            392,61

 kr.                12,35

 kr.                          9,26

 kr.                                       414,22

> 6 år

HD

kr. 213,62

 kr. 213,62

 kr.    1,70

 kr.    1,70

 kr.    9,02

 kr.    9,02

 kr.                            448,68

 kr.                12,35

 kr.                        12,35

 kr.                                       473,38

> 6 år

HA/N

kr. 213,62

 kr. 267,03

 kr.    1,70

 kr.    2,13

 kr.    9,02

 kr.  11,28

 kr.                            504,78

 kr.                12,35

 kr.                        15,44

 kr.                                       532,57