Anæstesiklinikken v. Poul Hansen

Overenskomst for sygeplejersker

 

Anæstesiklinikken Poul Hansen Overenskomst

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Månedslønnede:

Paragraf: Løntype: Løn:
§5 stk1 Bruttoårsløn 473.761,01 kr. 
§5 stk1 Bruttomånedsløn 39.480,08 kr.
§5 stk1 Timeløn 246,24 kr.
§5 stk1 Nettoårsløn 450.072,96 kr.
§5 stk1 Nettomånedsløn 37.506,08kr.
§5 stk1 Nettotimeløn 233,93 kr.
§5 stk2 Specialudd.tillæg 2.090,12 kr.
§9 stk3 Timelønnede med specialuddannelse 15,34 kr.
§9 stk 10 Tjenestedragt pr. vagt 34,84 kr.
§10 Tjenestedragt pr. måned 627,24 kr.