Overenskomster på privathospitaler

Sygeplejersker ansat på privathospital, der har overenskomst med DSR, er dækket af Landsoverenskomsten mellem Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv. Der kan herudover være indgået supplerende overenskomster med de pågældende privathospitaler. Se hvilke i listen på denne side.

De fleste privathospitaler, som har fastansatte sygeplejersker, er medlemmer af Dansk Erhverv. Derigennem har de tiltrådt Landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker, som er indgået med Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygeplejeråd har desuden indgået virksomhedsspecifikke aftaler med en del af privathospitalerne. De virksomhedsspecifikke aftaler supplerer Landsoverenskomsten. For overskuelighedens skyld, har Dansk Sygeplejeråd for hvert privathospital sammenskrevet de to aftaler.

Der er desuden indgået særskilte overenskomster mellem Dansk Sygeplejeråd og privathospitaler, der ikke er medlemmer af Dansk Erhverv.

Se, hvad der er aftalt for de enkelte privathospitaler nedenfor på siden. Der kan du også se den kommenterede Landsoverenskomst - inkl. arbejdstidsaftalen.

 

Kan du ikke finde den overenskomst, du leder efter?

Hvis du ikke kan finde en overenskomst i oversigten på denne side, er det måske, fordi der ikke er indgået overenskomst med DSR. Du er velkommen til at kontakte os i stedet for, så hjælper vi dig videre.

 

Særlig opsparing 

Overenskomsterne på de fleste privathospitaler indeholder en bestemmelse om en særlig opsparing. Opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, men betales af arbejdsgiveren på samme måde som feriegodtgørelsen. Den særlige opsparing bliver udbetalt i juni og december.

 

Seniorfridage

Det er fastsat i overenskomsten, at den enkelte medarbejder kan vælge at indgå i en seniorordning fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.  

 

Feriefridage

Der er udarbejdet en vejledning om feriefridage i Landsoverenskomsten for privathospitaler.

 

Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker

Landsoverenskomsten kan være suppleret af en virksomhedsspecifik overenskomst - se listen nedenfor

Disse privathospitaler har indgået overenskomst med Dansk Sygeplejeråd

Adeas Hospitaler (Skodsborg & Parken)

Adeas Hospitaler - Østerbro afdeling & Skodsborg afdeling - følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Aleris Privathospitaler

Overenskomst for time- og månedslønnede sygeplejersker.

 

Aleris Hospitaler omfatter følgende hospitaler:

 • Esbjerg
 • Herning
 • København (Søborg)
 • Ringsted
 • Aalborg, Sofiensdalsvej
 • Aalborg, Kennedy Arkaden (tidligere Teres Hospitalet)
 • Aarhus, Brendstrupgårdsvej
 • Aarhus, Tueager (tidligere Teres Hospitalet)

Aros Privathospital (Aarhus Speciallægecenter)

Aros Privathospital følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Capio og Center for Billeddiagnostik (Gildhøj, Hellerup, Odense, Viborg, Aarhus)

Capio og Center for Billeddiagnostik følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

 

Capio Hospitaler findes i følgende byer:

 • Gildhøj (Brøndby)
 • Hellerup
 • Odense
 • Viborg
 • Aarhus
 • MR-Aarhus

 

Ansatte på Gildhøj Privathospital er virksomhedsoverdraget til Capio pr. 1. marts 2023. Alle ansatte omfattes herefter af overenskomsten mellem Dansk Sygeplejeråd og Capio. Der er aftalt særvilkår for ansatte, som er overført fra Gildhøj Privathospital

Ansatte på Københavns Privathospital er virksomhedsoverdraget til Capio pr. 1. juli 2015. Ansættelsesvilkårene er uændrede for allerede ansatte. Nyansatte omfattes af overenskomsten med Capio Hospitaler.

 

CPH Privathospital

CPH Privathospital følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken

Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Hejmdal Privathospital

Hejmdal Privathospital følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Privathospitalet Mølholm

Privathospitalet Mølholm følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Roskilde Privathospital

Roskilde Privathospital følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Søernes Privathospital

Søernes Privathospital følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

Vectrus Services A/S (tidligere Thule Air Base Hospital)

Overenskomsten er indgået mellem Foreningen af danske virksomheder i Grønland (FADVIG) og Dansk Sygeplejeråd. Den er gældende pr. 17. november 2020.

Vejlefjord-fonden og Vejlefjord-fondens Hospitalscenter APS

 Vejlefjord-fonden og Vejlefjord-fondens Hospitalscenter APS følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.

 

Særligt for kosmetiske sygeplejersker

Særligt for kosmetiske sygeplejersker

Kosmetisk behandling er behandling, hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre personers udseende. Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling, hvis behandlerne er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ønsker du som autoriseret sygeplejerske at udføre kosmetisk behandling, skal du derfor registreres som medhjælp til en læge hos Styrelsen for Patientsikkerhed. For at blive det, skal du opfylde visse krav og kvalifikationer. Disse krav bliver vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de registrerede behandlere, deres eventuelle medhjælp og deres kosmetiske behandlingssteder.

Hvis du søger job hos et kosmetisk behandlingssted, der ikke har overenskomst med Dansk Sygeplejeråd, bør du sende din kontrakt eller uddannelsesaftale til gennemsyn hos os, så vi kan rådgive dig.

Vi fraråder, at du,

 • indgår uddannelsesaftaler, hvor du går ned i løn som modydelse for, at virksomheden betaler din uddannelse,
 • forpligter dig til at arbejde i virksomheden i en periode efter endt uddannelse
 • indgår andre aftaler, hvor du kommer til at stå i gæld til din arbejdsgiver

 

Du bør kontakte Dansk Sygeplejeråd for rådgivning, hvis du bliver tilbudt den slags aftaler.

Title

Hvis du har spørgsmål til kosmetisk behandling og reglerne bag, anbefaler vi, at du kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om reglerne for kosmetisk behandling hos Styrelsen for Patientsikkerhed