Privathospitaler

Overenskomster med privathospitaler

 

Kan du ikke finde den overenskomst, du leder efter?

Hvis en overenskomst ikke fremgår af oversigten på denne side, så er det måske, fordi der ikke er indgået overenskomst med DSR, og vi opfordrer dig til at kontakte os for råd og vejledning.

De fleste privathospitaler, som har fastansatte sygeplejersker, er medlem af Dansk Erhverv, og har herigennem tiltrådt Landsoverenkomst for privathospitaler og klinikker, som er indgået med Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygeplejråd har desuden indgået virksomhedspecifikke aftaler med en del af privathospitalerne. Den virksomhedsspecifikke aftale supplerer Landsoverenskomsten. For overskuelighedens skyld, har Dansk Sygeplejeråd for hvert privathospital sammenskrevet de to aftaler.

Mellem Dansk Sygeplejeråd og Privathospitaler, der ikke er medlem af Dansk Erhverv, er der indgået særskilte overenskomster.

Se, hvad der er aftalt for de enkelte privathospitaler neden for på siden. Her kan du også se den kommenterede Landsoverenskomst inkl. arbejdstidsaftalen.

 

Vejledning om særlig opsparing 

Overenskomsterne på de fleste privathospitaler indeholder en bestemmelse om en særlig opsparing.  Opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, men udredes af arbejdsgiveren på samme måde som feriegodtgørelsen. Særlig opsparing udbetales i juni og december.

Vejledning om seniorfridage

Ved OK17 aftalte Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked, at den enkelte medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.  

Vejledning om feriefridage

Der er udarbejdet en vejledning om feriefridage i Landsoverenskomsten for privathospitaler.

Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker

Landsoverenskomsten kan være suppleret af en virksomhedsspecifik overenskomst - se listen nedenfor

 

Alfabetisk liste

Disse privathospitaler har indgået overenskomst med Dansk Sygeplejeråd


A

Adeas Hospitaler (Kysthospitalet Skodsborg & Aleris Hamlet Parken)

Aleris Privathospitaler

Aros Privathospital (Aarhus Speciallægecenter)

B - E

Capio og Center for Billeddiagnostik (Hellerup, Odense, Skørping, Viborg, Aarhus)

CPH Privathospital

Privathospitalet Danmark A/S

F - J

Gildhøj Privathospital ApS

H.C. Andersen Klinikken, Privathospitalet

Hejmdal Privathospital A/S

K - N

Kollund Privathospital

Mølholm Privathospital A/S

O - R

REMEO Vejlefjord

Roskilde Privathospital

S - U

Selandiaklinikken - (en del af det tidligere Hospitalet Valdemar)

Søernes Privathospital

V - Å

Vectrus Services A/S (tidligere Thule Air Base Hospital)

Vejlefjord-fonden og Vejlefjord-fondens Hospitalscenter APS

 

 

Særligt, hvis du søger job som kosmetisk sygeplejerske

Kosmetisk behandling er behandling, hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ønsker du som autoriseret sygeplejerske at udføre kosmetisk behandling, skal du registreres som medhjælp til en læge af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal opfylde visse krav og kvalifikationer for at blive registreret som medhjælp til en læge. Disse vurderes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de registrerede behandlere, deres eventuelle medhjælp og deres kosmetiske behandlingssteder.

Hvis du søger job hos et kosmetisk behandlingssted, der ikke har overenskomst med Dansk Sygeplejeråd, opfordrer vi dig til at sende din kontrakt eller uddannelsesaftale til gennemsyn hos os, så vi kan rådgive dig om, hvad du siger ja til. En række uddannelsesaftaler, hvor virksomheden som en del af ansættelsen tilbyder at uddanne sygeplejersken som kosmetisk behandler, har en karakter, der gør, at du bør søge juridisk rådgivning, inden du skriver under på kontrakten.

Du kan finde de virksomheder, som Dansk Sygeplejeråd har overenskomst med.

Hvis du har spørgsmål til kosmetisk behandling og reglerne bag, anbefaler vi at du tager kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om reglerne for kosmetisk behandling