Lægepraksis, Speciallægeklinikker, Fertilitetsklinikker og Kosmetiske klinikker

Overenskomster for lægepraksis, speciallægeklinikker, fertilitetsklinikker og kosmetiske klinikker.

På denne side finder du en oversigt over de praksisser og klinikker, der har overenskomst med Dansk Sygeplejeråd samt de, der ikke har. Læs nærmere om hvad aftalerne indeholder, om uddannelsesdage og beregn din løn.

 

PLA-overenskomsten

Er du ansat i en lægekonsultation, hvor arbejdsgiver er medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA), er du omfattet af PLA-overenskomsten, som er indgået med Dansk Sygeplejeråd.

 

Regulativ for Konsultationssygeplejersker

En del lægekonsultationer og speciallægeklinikker, der ikke er medlem af PLA, har indgået aftale med Dansk Sygeplejeråd om at følge Regulativ for konsultationssygeplejersker. Regulativet har bestemmelser om samme løn og ansættelsvilkår, som er aftalt i PLA-overenskomsten.

Deriblandt har følgende virksomheder tiltrådt regulativet: MedAssist ApS, Nordic Medicare A/S og Salus Danmark ApS.


Beregn dit løn

Når du skifter fra en ansættelse i en basisstilling i en kommune eller region til en ansættelse i en lægepraksis, som er omfattet af PLA-overenskomsten eller Regulativ for Konsultationssygeplejersker - og du har mindre end to års erfaring som praksissygeplejerske - kan du beregne din løn med den særlige lønberegner herunder. Du skal være opmærksom på, at du som minimum skal beholde dit nuværende lønniveau. Er du i tvivl, om din arbejdsgiver er medlem af PLA eller omfattet af regulativet, kan du kontakte din kreds.

*Lønningerne i de to dokumenter er aftalt med forbehold for godkendelse af PLA's kompetente forsamling  den 9. august 2022. Herefter udbetales lønstigningerne med tilbagevirkende kraft fra den 1.12.21.  

 

Særligt hvis du søger job som kosmetisk sygeplejerske

Kosmetisk behandling er behandling, hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ønsker du som autoriseret sygeplejerske at udføre kosmetisk behandling, skal du registreres som medhjælp til en læge af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal opfylde visse krav og kvalifikationer for at blive registreret som medhjælp til en læge. Disse vurderes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de registrerede behandlere, deres eventuelle medhjælp og deres kosmetiske behandlingssteder.

Hvis du søger job hos et kosmetisk behandlingssted, der ikke har overenskomst med Dansk Sygeplejeråd, opfordrer vi dig til at sende din kontrakt eller uddannelsesaftale til gennemsyn hos os, så vi kan rådgive dig om, hvad du siger ja til.

Vi fraråder, at du indgår uddannelsesaftaler, hvor virksomheden eksempelvis betaler din uddannelse, som en del af din aflønning, og/eller hvor du forpligter dig til at arbejde i virksomheden i en periode efter endt uddannelse eller lignende aftaler, hvor du kommer til at stå i gæld til din arbejdsgiver. Du bør kontakte Dansk Sygeplejråd for rådgivning, hvis du præsenteres for forslag til sådanne aftaler.

Hvis du har spørgsmål til kosmetisk behandling og reglerne bag, anbefaler vi at du tager kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs om reglerne om kosmetisk behandling

 

Kompetenceudviklingsplan og uddannelsesdage for konsultationssygeplejersker

Konsultationssygeplejersker har efter PLA-overenskomsten og Regulativet ret til en kompetenceudviklingsplan, som skal ajourføres årligt, f.eks. i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Kompetenceudviklingsplanen kan indeholde alle former for relevant kompetenceudvikling; fra videregående uddannelse, som f.eks. kandidatuddannelse i APN, specialuddannelse i borgernær sygepleje, til kurser af kortere eller længere varighed og deltagelse i faglige netværk o.s.v. Kompetenceudviklingsplanen kan også indeholde en plan for overtagelse af nye opgaver. Kompetenceudviklingsplanen bør som minimum indeholde en plan for anvendelsen af de betalte uddannelsesdage.

Som fuldtidsansat konsultationssygeplejerske har du ret til 4 betalte uddannelsdage, mens du som deltidsansat har ret til 2 betalte uddannelsesdage pr. år i overenskomstperioden. Det betyder, at du fra perioden 1. december 2018 til 30. november 2021 har ret til 12 betalte uddannelsesdage, hvis du er ansat 20 timer eller mere om ugen, og 6 uddannelsesdage, hvis du er ansat under 20 timer pr. uge.

Der er et fælles ansvar for at udarbejde kompetenceudviklingsplanen.  

Når overenskomsten udløber den 30. november 2021, skal ubrugte uddannelsesdage gøres op. Medarbejdere, der har været ansat minimum 12 måneder, og som ikke har haft adgang til at benytte sig af sine uddannelsesdage ret til få ubrugte uddannelsesdage udbetalt sammen med lønnen for december 2021.

Hvis du har ubrugte uddannelsesdage fra overenskomstperioden 2015-18, som du ikke har fået udbetalt, er du meget velkommen til at kontakte din kreds for en vurdering af, om betingelserne for udbetaling er tilstede.

 

Tjenestedragt eller godtgørelse

Det er fastsat i overenskomsten for konsultationssygeplejersker, at der ydes fri tjenestedragt eller kontant erstatning herfor på kr. 250 pr. måned. Spørgsmål om beskatning af tjenestedragt eller godtgørelse er et anliggende mellem den ansatte og SKAT.

SKAT orienterer følgende om beskatning:

Udgifter til tøj er som udgangspunkt en privat udgift. Hovedreglen er derfor, at en medarbejder, der får stillet tøj, sko eller anden beklædning til rådighed af sin arbejdsgiver, bliver skattepligtig af markedsværdien heraf. Værdien er B-indkomst og den ansatte skal ikke betale AM-bidrag.

  • Tjenestedragt: Egentligt arbejdstøj er ikke et personalegode, men et arbejdsredskab. Efter statsskattelovens principper er egentligt arbejdstøj, der er passende for det pågældende arbejde, derfor ikke skattepligtigt.  Det gælder fx uniformer eller kitler til klinik- og sygehuspersonale. 
  • Kontant godtgørelse: Får medarbejderen i stedet for beklædning en uniformsgodtgørelse eller på anden måde betaling til beklædning, skal dette beskattet fuldt ud som personlig indkomst. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

Hvis du har spørgsmål skal du kontakte SKAT eller læse mere på SKAT.dk

 

Seniorbonus

Det er fastsat i overenskomsten for konbsultationssygeplejersker, at du får udbetalt seniorbonus med decemberlønnen fra og med det år, du fylder 61 år.

Seniorbonius beregnes af den sædvalinge bruttoløn tjent i kalenderåret forud, og den udgør:

Ved 61 år: 0,8 % af den sædvanlige bruttoløn tjent i det kaldenderår du er fyldt 60 år

Ved 62 år: 1,2 % af den sædvanlige bruttoløn tjenet i det kalenderår du er fyldt 61 år

Ved 63 år: 1,6 % af den sædvanlige bruttoløn tjent i det kaldenderår du er fyldt 62 år

Herefter stiger seniobonus ikke mere, men udbetales med 1,6 % med decemberlønnen hvert af de følgende år.

Seniorbunus kan ved aftale med din arbejdsgiver konvertes til frihed. Hver fridag koster 0,4 %

 

 

Oversigt over overenskomster

A-F

Alles Lægehuse (tidligere Falck Lægehuse)

Amalieklinikken

Anæstesiklinikken v. Poul Hansen

Dansk Fertilitetsklinik I/S

Demensudredning Danmark 

Fertilitetsklinik IVF-SYD

G-J

Junoklinikken (tidligere speciallægeselskabet Bisamaristo)

K-M

Kiropraktisk Klinik - Michael Dyssegaard ApS

Klinik Kellers Park

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium er overgået til overenskomsten med Danske Regioner

Medicinsk Speciallægeklinik

N-R   

N'age ApS

Nordisk Hjertecenter ApS

Odense IVF Klinik

Plastikkirurgisk Speciallægeklinik Frederikssund

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) overenskomst

Regulativ for Konsultationssygeplejersker

S-Å

Smerteteam ApS

Speciallæge Claus Christoffersen

Speciallægerne Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Storkklinik

Tandlægerne, Åbyhøj

Thor-Fys

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse

Øjenlæge Allan Berger

Åreknudeklinikken

 

OBS

Hvis du ikke kan finde den overenskomst du leder efter, er det måske fordi virksomheden ikke har indgået overenskomst med Dansk Sygeplejeråd. Søger du ansættelse i disse virksomheder, bør du kontakte os for råd og vejledning.