PLA-overenskomst

Overenskomst for lægekonsultationer og specialklinikker hvor arbejdsgiver er medlem af PLA

Covid-19

Hvis du skal være med til at vaccinere kan du læse mere  på denne side.

 

PLA-overenskomsten

PLA overenskomst

Ny § 6 om ferie og feriefridage


Løntabel for konsultationssygeplejersker

I tabellen er lønningerne opdelt i nettolønninger og pensionsbidrag, så de kan sammenlignes med lønninger i andre overenskomster. Hvis du sammenligner med andre overenskomster, skal du være opmærksom på, at pensionen i tabellerne er opdelt i eget- og arbejdsgiverbidrag, mens man i nogle overenskomster arbejder med ét samlet pensionsbidrag.  

PLA løntabeller 

 

Lønberegner for Praksissygeplejersker

Lønberegneren er til dig, som skal ansættes i en lægepraksis og kommer fra en sygeplejerskestilling (basis) i en region eller kommune, og har under 2 års erfaring som praksissygeplejerske. Lønberegneren regner ud, hvilket tillæg du skal have ved en fremtidig ansættelse i lægepraksis, for at du kan bibeholde samme løn, som du fik i dit tidligere job.

 

Lønberegneren gælder, hvis du ansættes i en lægepraksis som er omfattet af PLA-overenskomsten eller Regulativ for Konsultationssygeplejersker. Er du i tvivl, om din arbejdsgiver er medlem af PLA eller omfattet af regulativet, kan du kontakte din kreds. 

> Start Lønberegner for Praksissygeplejersker