PLA-overenskomst

Overenskomst for lægekonsultationer og specialklinikker hvor arbejdsgiver er medlem af PLA