Arbejdsmiljø, BST og boreplatforme

Overenskomster med arbejdsmiljø, BST og boreplatforme

BST og arbejdsmiljø

Dansk Sygeplejeråd har indgået overenskomst med Dansk Arbejdsgiverforening, som dækker de virksomheder, som er medlem af en arbejdsgiver forening der er medlem af Dansk arbejdsgiverforeningen, f.eks. DI eller Dansk Erhverv.

Overensomsten omfatter sygeplejersker, der ansættes, som arbejdsmiljøsygeplejersker eller arbejdsmiljøkonsulenter, ved én eller flere virksomheder, et bedriftssundhedscenter eller en branchebedriftssundhedstjenste. Overenskomsten omfatter også sygeplejersker ansat som arbejdsmiljøsygeplejersker eller arbejdsmiljøkonsulenter.

Det er aftalt, at lønnen forhandles direkte mellem virksomheden og sygeplejsersken. Virksomheden har pligt til én gang årligt at tage spørgsmålet om regulering af den enkelte sygeplejerskes løn op til vurdering. Det er forudsat, at lønniveauet for den enkelte sygeplejerske skal følge den lønudvikling, der finder sted for øvrige ansatte, såldes at der ikke sker væsentlige ændringer i sygeplejerskens procentuelle relationer i forhold til virksomhedens øvrige ansatte. Læs mere om vilkårene i overenskomsten via linket nedenfor.

 

Tivoli

Overenskomsten følger til dels de vilkår, som er aftalt i brancheoverenskomsten med Dansk Arbejdsgiverforening for arbejdsmiljøkonsulenter. Til forskel fra brancheoverenskomsten er der aftalt timeløn og ulempetillæg. Ferieloven er gældende og det særlige ferietillæg udgør 1 %. Der ydes ikke feriefridage.

På grund af de særlige vilkår for ansættelse i Tivoli med en sommer- og en vintersæson sker ansættelse fortrinsvis som timelønnede. Timelønnede er omfattet af samme pensionsordning som månedslønnende. Pensionen udgør 4 + 8 %, men kan aftales højere.

Der kan ydes 14 dages frihed til efter-/videreuddannelse, hvis der er bevilliget tilskud fra Industriens Kompetencefond. Der ydes ikke løn i perioden.

 

Boreplatforme

Tjenesten på boreplatform som udgangspunkt er tilrettelagt med to uges tjeneste med i alt 168 timers arbejde på platformen og tre ugers frihed.

Overenskomsterne med Semco og Mærsk Olie & Gas følger til dels de vilkår, som er aftalt i brancheoverenskomsten med Dansk Arbejdsgiverforening for arbejdsmiljøkonsulenter.

Overenskomsten med Mærsk Olie & Gas følger i højere grad Brancheoverenskomsten med Dansk Arbejdsgiverforening. Det betyder, at lønnen forhandles individuelt og pensionsordningen følger den, der gælder for øvrige ansatte i virksomheden. Det særlige ferietillæg udgør 1 %, jf. ferieloven, og der ydes ikke feriefridage.

Til forskel fra brancheoverenskomsten er der i overenskomsten med Semco aftalt timeløn og ulempetillæg. Feriefridage er konverteret til en kontant godtgørelse. Det særlige ferietillæg er i overenskosmten forhøjet til 1,5 %. Pensionsordningen udgør 5,15 + 10,30 %, og kan aftales højere.

Der kan ydes 14 dages frihed med løn p.a. til efter-/videreuddannelse.

Hess Danmark og Danbor, som også ansætter sygeplejersker til tjeneste på boreplatforme, har afvist at indgå overenskomst med DSR, hvorfor ansættelse sker på individuelle vilkår.

 

Ansat efter individuel kontrakt

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, skal du indgå en individuel ansættelseskontrakt med din arbejdsgiver. Sammen med funktionærloven, ferieloven mv. vil den danne grundlag for dine løn- og ansættelsesvilkår. DSR har udarbejdet en standardansættelseskontrakt og en vejledning til den:

 

Oversigt over virksomheder med overenskomst

Hvis du ikke kan finde den overenskomst du leder efter, er det måske fordi virksomheden ikke har indgået overenskomst med DSR, og vi opfordrer dig til at kontakte DSR for råd og vejledning.