Pleje-, behandlings- og omsorgsinsitutioner og pleje i borgerens hjem

Overenskomst for pleje-, behandlings- og omsorgsinsitutioner og pleje i borgerens hjem.

Branchen dækker en bred vifte af virksomheder. På denne side er overenskomsterne delt op i forhold til, om den dækker en institution eller pleje i borgens hjem.

Er virksomheden en offentlig institution eller er der indgået driftsoverenskomst med virksomheden, finder du overenskomsten under det regionale eller kommunale område. På det offentlige område er det DSR's kredse, som varetager de lokale og individuelle lønforhandlinger. Kontakt kredsen, hvis du har spørgsmål.

 

Plejehjem og behandlingsinstitutioner med overenskomst med DSR

 

Virksomheder dækket af overenskomst med KL og DSR

 

Pleje- og omsorgsinstitutioner m.v. medlem af DI/Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Se overenskomsterne hér:

Se her om en virksomhed er medlem af DI og Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA):

Følgende virksomheder er dækket af SBA-overenskomsten via deres medlemsskab i DI eller har tiltrådt overenskomsten:

 

Vejledning om særlig opsparing

Overenskomsterne på de fleste privathospitaler indeholder en bestemmelse om en særlig opsparing.  Opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, men udredes af arbejdsgiveren på samme måde som feriegodtgørelsen.

 

Vejledning om seniorfridage

 

Oversigt over overenskomster for hjemmepleje og plejeteams

 

​Oversigt over hjemmeservice/Fritvalgsordninger

Følgende virksomheder er omfattet af SBA basisoverenskomst , men fremgår ikke af listen:

  • Din hjemmepleje 

 

Hospice dækket af regional overenskomst

Hospicer har driftsoverenskomst med regionerne. Det betyder, at det er den regionale overenskomst, som er gældende. Det er kredsene, som varetager de lokale og individuelle lønforhandlinger for hospice. Kontakt kredsen, hvis du har spørgsmål.

 

Virksomheder UDEN overenskomst med DSR

Hvis du ikke kan finde den overenskomst du leder efter, er det måske fordi virksomheden ikke har indgået overenskomst med DSR. Søger du ansættelse i en virksomhed uden overenskomst, bør du kontakte DSR for råd og vejledning.