Øvrige virksomheder

Overenskomster for øvrige virksomheder.

Kan du ikke finde den overenskomst, du leder efter?

Så er det måske, fordi virksomheden ikke har overenskomst med DSR, og vi opfordrer dig til at kontakte DSR for råd og vejledning.

Nedenfor finder du de overenskomster, Dansk Sygeplejeråd har indgået med foreninger, humanitære organisationer, og virksomheder i øvrige brancher på sundhedsområdet.

Typisk vil mange af de vilkår, der er aftalt i overenskomsterne med foreningerne og humanitære organisationer læne sig op af de vilkår, der findes i overenskomsterne på Statens område. Det skyldes, at mange af foreningerne og organisationerne helt eller delvist drives med støtte fra Staten.

De øvrige overenskomster dækker en bred vifte af virksomheder, og vilkårene er typisk tilpasset forholdene i den enkelte virksomhed.

 

Oversigt over foreninger og humanitære organisationer

Aids-fondet 

Dansk Epilepsiforening

Dansk Kristelig Sygeplejeforening

Dansk Parkinsonforening

Diabetesforeningen

FADL's Vagtbureau - Foreningen af Danske Lægestuderende 

Fonden Mødrehjælpen

Fonden projekt UDENFOR

Gigtforeningen

HIV og AIDS

Hjerteforeningen

Kræftens Bekæmpelse

Nyreforeningen

Sex og Samfund

 

Øvrige

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og PS!mprove ApS

Det Grønlandske Patienthjem

Herlufsholm Skole og Gods

Lænken 

Læsø Kur og Helse

Vitus Rejser 

 

Medicinalvirksomheder

Synexus (tidligere CCBR og Bioclinica)

 

Sundhed

Falck

MedHelp A/S (Særlig opsparing og feriefridage ordning fra privathospitalerne)

Nurse Care ApS

Vectrus Services A/S - FADVIG (tidligere Thule Air Base Hospital)

 

Ambulanceflyvninger, vaccinationer, helbredsundersøgelser m.v.

Honorering af ambulanceflyvninger, vaccinationer, helbredsundersøgelser mv.

Vaccinationer, helbredsundersøgelser, mv.