Brancheoverenskomst for vikarbureauer

Find brancheoverenskomsten for vikarbureauer og se hvilke virksomheder, der følger overenskomsten.

En del af de større vikarbureauer er medlem af brancheforeningen VB-FASID, og har herigennem tiltrådt brancheoverenskomsten med Dansk Sygeplejeråd. Vikarbureauer kan også være medlem af DI, som Dansk Sygeplejeråd har en tilsvarende overenskomst med. 

Herudover har flere vikarbureauer, som hverken er medlem af VB-FASID eller DI, tiltrådt brancheoverenskomsten og forpligtet sig til at følge den.

 

Overenskomster og aftaler

Se oversigt over vikarbureauer, som følger overenskomsten med VB-FASID, nederst på siden

Se oversigt over vikarbureauer, som følger overenskomsten med DI/SBA, nederst på siden

Arbejdstidsregler for VB-Fasid og DI Industri

Tillæg for arbejde om aftenen og natten, i weekenden og på helligdage gives inden for faste tidspunkter.

  • Aften-/nattillæg på 25% gives mellem kl. 15-07. Tillægget ydes alle ugens syv dage.
  • Weekend: Fredag aften fra kl. 15-23 gives 25% i tillæg. Fra fredag nat kl. 23 og indtil mandag morgen kl. 07 gives 50% i tillæg. Herudover ydes også aften-/nattillæg
  • Søgne- helligdagstillæg på 100% gives fra kl. 00-24. Herudover ydes også aften-/nattillæg
  • Grundlovsdag honoreres som en helligdag til 100%.
  • Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) er otte uger.

Læs oversigt over tillæg

 

Virksomheder, der følger overenskomsten med VB-FASID

Følgende vikarbureauer har tiltrådt ovenstående overenskomst - VB-FASID:

 

Virksomheder, der følger overenskomsten med DI (SBA og DSV)

  • Forenede Care
  • Pareta
  • Vikaro ApS