Dansk Arbejdsgiverforening

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Dansk Sygeplejeråd for arbejdsmiljøsygeplejersker og arbejdsmiljøkonsulenter.

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev der, som et nyt element i overenskomsten aftalt vilkår om særlig opsparing.

Den særlige opsparing blev udbygget ved overenskomst fornyelsen i 2020, og udgør herefter 3,0% pr. 1. marts 2020 ,  4,0% pr. 1. marts 2021, og pr. 1. marts 2022 udgør den ialt 5,0% af lønnen.

Den særlige opsparing, er et særligt lønelement, som kommer til udbetaling to gange årligt - ved udgang af juni måned og ved udgangen af december. Den særlige opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, men udredes af arbejdsgiveren.

Den særlige opsparing beregnes af de samme løndele som den særlige feriegodtgørelse, og den beregnes på grundlag af den løn, som er tjent i perioden fra henholdsvis 1. januar til 31. juni og 1. juli til 31. december.

Den ferieberettigede løn udgøres af følgende: Al løn (også arbejdstid bestemte ydelser), eget pensions bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til ATP. Løn under ferie og særlig feriegodtgørelse, samt feriegodtgørelse indgår ikke i beregningen.

 

Overenskomsten er tiltrådt af flere arbejdspladser, hvilke du kan se i listen nedenfor.