Dansk Fertilitetsklinik I/S

Dansk Fertilitetsklinik følger Landsoverenskomst og arbejdstidsaftale mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.