Dansk Parkinsonforening

Overenskomst for sygeplejersker

Læs overenskomst

 

Lønregulering pr. 1. APRIL 2022

Lønnen reguleres med reguleringssatsen for KTO på RLTN-området og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
  Bruttoårsløn (ugentlig arbejdstid på 20 timer) 229.005,99