Dansk Røde kors Friplejehjem i Stauning

Overenskomst for sygeplejersker

Dansk Roede Kors Friplejehjem Overenskomst Centerleder

Dansk Roede Kors Friplejehjem Stauning Overenskomst

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 Nettoårsløn 424.473,24 kr.
§ 3 Afløsertillæg 1.335,98 kr.

  

Centerleder

Grundlønnen fastsættes efter forhandling mellem Dansk Sygeplejeråd og Dansk Røde Kors Friplejehjem i Stauning.

 

Der gennemføres en årlig lønforhandling mellem centerlederen og Dansk Røde Kors Friplejehjem i Stauning.

 

Løn og tillæg, herunder arbejdstidsbestemte tillæg, reguleres hvert år pr. 1. april i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik for funktionærer i servicebranchen.