FADL's Vagtbureau - Foreningen af Danske Lægestuderende

Overenskomst for administrative sygeplejersker

FADLs Vagtbureau Overenskomst


Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Administrative sygeplejersker

Paragraf: Løntype: Løn:
  Bruttomånedsløn 45.389,81 kr.
  Nettomånedsløn 38.465,94 kr.


Undervisere
Aftale mellem FADL's vagtbureau og Dansk Sygeplejeråd om aflønning af undervisere ved FADL's kurser.

Parterne er enige om, at aflønningen af sygeplejersker ansat til undervisning ved FADL's kurser følger nedennævnte satser jf. Finansministeriets timelønstakster og reguleres løbende med disse.

Satser pr. 1. april 2022:

Paragraf: Kursustype: Timeløn:
sats III Sygeplejevikar, 257,38 kr.
sats II Ventilatør, 257,38 kr.
  Sygeplejevikar (timeløn + forberedelse 40 min) 428,97 kr.
  Ventilatør (timeløn + forberedelse 60 min) 514,76 kr.