Ferie - Privat

Ferieloven er gældende for alle privatansatte sygeplejersker. Ferieloven fastlægger din ret til ferie, løn under ferie, feriegodtgørelse eller ferietillæg. Ferieloven beskriver også, hvordan ferie optjenes og afvikles.

På det private område er der ikke indgået en særlig ferieaftale med arbejdsgivere

 

OBS: Nye ferieregler fra september 2020

Vær opmærksom på, at vi fra september 2020 overgår til de nye ferieregler. Det betyder, at vi lige nu befinder os i overgangsperioden fra de gældende til de nye regler.

Den ferie, du har optjent i 2018, bliver ikke berørt af de nye ferieregler. Den skal du holde efter de nuværende ferieregler fra 1. maj 2019 til 30. april 2020, som beskrevet nedenfor.

Fra 1. januar 2019 har du optjent ferie som du plejer indtil 31. august 2019. I denne periode vil du have optjent 16,64 feriedage, som skal afholdes fra 1. maj til 31. august 2020. Der vil være nok til 3 ugers sommerferie, som du kan holde indtil udgangen af september. De feriedage, du ikke afholder, bliver automatisk overført til den nye ferieordning.

Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 feriedage i sommerferien 2020, eller hvis du f.eks. ønsker at holde en uges efterårsferie i uge 42 i 2020, kan du enten gemme den 6. ferieuge eller overføre noget ferie fra det nuværende ferieår. Husk at aftale det skriftligt med din arbejdsgiver.

Læs mere om overgangsperioden og de nye ferieregler

 

Fastlæggelse af ferien

 

Afvikling af ferie skal tilrettelægges således, at du reelt, uanset deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse, har mulighed for i alt at afholde 5 hele ferieuger. Arbejdsgiver bestemmer feriens placering efter drøftelse med dig og dine kolleger. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til den enkeltes ønsker, herunder ønsket om, at holde hovedferien i børns skolesommerferie. Husk at gøre brug af de eventuelle personalepolitiske principper, der findes på din arbejds­plads, når ferien skal planlægges og afvikles. 

  • Ferieåret går fra 1.5 det ene år til 30.4 det næste år
  • Optjeningsåret er det forudgående kalenderår fra 1.1 til 31.12
  • Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1.5. til 30.9.
  • Du har ret til at kende hovedferiens placering min. 3 måneder før afholdelse af ferien
  • Du har ret til at kende restferiens placering min. 1 måned før afholdelse af ferien.

 

Ferielukning

Hvis du er ansat et sted, der holder ferielukket, er ud­gangspunktet, at du har pligt til at holde ferie svaren­de til arbejdsstedets lukkeperiode, hvis arbejdsgiver har varslet ferien korrekt. Ferielukningen kan godt bestå af enkelte dage – f.eks. den indeklemte fredag i Kr. Himmelfartsferien - hvis driftmæssige hensyn taler derfor.

 

Feriehindring, herunder sygdom

Bliver du syg inden ferien begynder, har du ikke pligt til at afholde ferien. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, oftest mandag morgen. Det betyder, at du skal underrette din arbejdsgiver, om at du er syg, hurtigst muligt og senest den første feriedags morgen. 

Hvis du bliver syg under din ferie har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Det er en betingelse, at du har optjent ret til 25 dages ferie. Det er vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om sygdom allerede den første dag, da de 5 karensdage først løber fra meddelelse er givet til arbejdsgiver. Karensperioden på 5 dage regnes pr. ferieår og derfor bør al sygdom, uanset at varigheden forventes at være under 5 dage, meddeles til arbejdsgiver og dokumenteres. Det er også en betingelse, at du for egen regning indhenter lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed.

Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde.  

 

Ferietillæg og feriegodtgørelse

Hvis du er berettiget til at holde ferie med løn, har du ret til udbetaling af ferietillæg. Ferietillæg udbetales senest samtidig med, at ferieåret begynder den 1.maj. Ferietillæg beregnes på baggrund af din løn i det foregående optjeningsår. Ferietillægget er ifølge ferieloven 1,00 % af den ferieberettigede løn. Der kan konkret være aftalt en højere procentsats i din overenskomst, ansættelseskontrakt eller ved anden aftale.

Hvis du ikke optjener ret til ferie med løn, optjener du i stedet feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. Feriegodtgørelsen indbetales til FerieKonto. Feriegodtgørelsen udbetales senest samtidig med, at du holder ferie.

 

Den 6. ferieuge/feriefridage

Den 6. ferieuge eller feriefridage er ikke indeholdt i ferieloven, men kan være aftalt i din overenskomst eller på din arbejdsplads. Der gælder forskellige regler for optjening af feriefridage. Feriefridage afholdes efter dine ønsker, medmindre arbejdets udførelse hindrer det.