Fertilitetsklinik IVF-SYD

Overenskomst for sygeplejersker

Lønregulering pr. 1. april 2021

Lønnen reguleres med 3,6 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§3 Bruttoårsløn (trin 1) 600.978,26 kr.
§3 Bruttomånedsløn (trin 1) 50.081,52 kr.
§3 Bruttotimeløn (trin 1) 312,36 kr.
§3 Bruttoårsløn (trin 2) 634.657,28 kr.
§3 Bruttomånedsløn (trin 2) 52.888,11 kr.
§3 Bruttoårsløn (trin 2) 329,86 kr.
§6 Ikke fri tjenestedragt, ikke fri vask 4.522,44 kr.
§6 Ikke fri tjenestedragt, fri vask 2.161,49 kr.
§6 Fri tjenestedragt, ikke fri vask 2.360,95 kr.
§6 Overtøj til rådighed 2.297,87 kr.
§17 Inddragelse af fridøgn mindre end 14 dage 552,28 kr.
§6 Befordringsgodtgørelse 2.556,97 kr.