Flying Nurses

Overenskomst for sygeplejersker

Flying Nurses aps 2011

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§3 stk. 1 Bruttotimeløn 222,90 kr.