Hjemmehjælpen A/S

Overenskomst for time- og månedslønnede sygeplejersker

Hjemmehjaelpen Overenskomst 

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen er reguleret med 2,8 % og udgør herefter:

 
Ledere

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 Bruttoårsløn 560.576,49 kr.
§ 3 Ledelseserfaringstillæg min. 2 år 11.229,63 kr.
§ 3 Ledelseserfaringstillæg min. 4 år 15.065,71 kr.

Basissygeplejerske

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 Bruttoårsløn 472.761,79 kr.
§ 3, stk. 3 Afd.ledertillæg (årligt) 21.522,43 kr.
  Ansvarshavende pr. vagt 79,48 kr.
  Nøgle/specialist fkt. (årligt) 14.348,80 kr.
§3 stk.4 Tillæg 1 års beskæftigelse 14.558,78 kr.
§3 stk.4 Tillæg 3 års beskæftigelse 16.117,10 kr.
§3 stk7 Uddannelsestillæg

16.949,47 kr.

§6 Ikke fri tjenestedragt, ikke fri vask 3.979,03 kr.
  Ikke fri tjenestedragt,  fri vask 1.901,77 kr.
  Fri tjenestedragt, ikke fri vask 2.077,25 kr.
  Overtøj til rådighed 2.021,76 kr.
§17 Inddragelse af fridøgn mindre end 14 dage 485,96 kr.
§26 Befordringsgodtgørelse 2.249,76 kr.