Informations- og Rådgivningscenter vedr. alternativ behandling

Overenskomst for sygeplejersker

Informations og Raadgivningscenter Alternativ Behandling Overenskomst

Lønregulering pr. 1. april 2015

Lønnen reguleres med 2,0 % og udgør herefter:

Månedslønnede centerleder:

Paragraf: Løntype: Løn:
§3 Bruttoårsløn

437.028,38 kr.

§3

Bruttomånedsløn

36.419,03 kr.
§3

Bruttotimeløn

227,15 kr.
§3 Nettoårsløn 415.176,96 kr.
§3 Nettomånedsløn 34.598,08 kr.

Månedslønnede sygeplejersker: 

Paragraf: Løntype: Løn:
§3 Bruttoårsløn 405.118,23 kr.
§3 Bruttomånedsløn 33.759,85 kr.
§3 Bruttotimeløn 210,56 kr.
§3 Nettoårsløn 384.862,32 kr.
§3 Nettomånedsløn 32.071,86 kr.