Læsø Kur og Helse

Overenskomst for sygeplejersker, som varetager sygeplejefaglige opgaver på Læsø Kur og Helse

Laesoe kur og Helse Overenskomst


Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§3 stk 1 Nettomånedsløn 39.324,88 kr.
§3 stk 1 Nettotimeløn 245,27 kr.
§3 stk 2 Erfaringstillæg pr. mdr. 3.574,99 kr.
§3 stk 2 Erfaringstillæg pr. time 22,30 kr.