Medicinsk Speciallægeklinik

Overenskomst for sygeplejersker

Medicinsk Speciallaegeklinik overenskomst

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§5 Bruttoårsløn 568.519,07 kr.
§6, stk 2 Timeløn for timelønnede (hverdage kl. 8-16) 294,57 kr.
§6, stk 2 Timeløn for timelønnede (hverdage kl. 16-24) 374,85 kr.