MH-Vikar

MH-Vikar følger Brancheoverenskomst med Vikarbureauernes Brancheforening.