MS Vikarservice

Overenskomst for sygeplejersker

 

MS-vikarservice timelønnede overenskomst

MS-vikarservice månedslønnede overenskomst

MS-vikarservice administrative ansatte overenskomst

 

Lønregulering pr. 1. april 2023

Lønnen reguleres med 3,3 % og udgør herefter:

Månedslønnede:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 4, stk. 1 Bruttomånedsløn 40.308,62 kr.
§ 4, stk. 8 Udstationeringstillæg pr. dag 205,88 kr.
§ 25 Tjenestedragt pr. vagt 38,72 kr.

Administrative ansatte:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 Bruttomånedsløn 43.181,92 kr.

 Timelønnede:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 5, stk. 1 Bruttotimeløn 237,46 kr.
§ 5, stk. 2 Timeløn studerende 173,67 kr.
§ 5, stk. 7 Udstationeringstillæg pr. dag 179,42 kr.
§ 21

Tjenestedragt pr. vagt

33,74 kr.