N'age

Overenskomst for sygeplejersker

Overenskomst mellem N'age og Dansk Sygeplejeråd - marts 2020

 

Lønregulering pr. 1. januar 2022

Paragraf: Løntype: Løn: 
§2 stk. 1 Bruttomånedsløn - mindre end 2 års ancienitet 34.469,30  kr.
§2 stk. 1 Bruttomånedsløn - 2 til 4 års anciennitet 36.140,13 kr. 
§2 stk. 1 Bruttomånedsløn - mere end 4 års anciennitet 40.758,73 kr.