Nurse Care ApS

Overenskomst for timelønnede sygeplejersker i Nurse Care ApS

Nurse Care ApS Overenskomst

Lønregulering pr. 1. april 2022:

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter: 

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 stk. 1 Timeløn 396,26 kr.