Nyt fra OK20 Privat

Her kan du følge OK20 Privat forhandlingerne.

4. september 2019

Kravindsamlingen er slut

Kravindsamlingen er nu slut, og alle indkomne ønsker til OK20 vil blive behandlet af Hovedbestyrelsen på mødet i oktober måned og indgå i beslutningen om, hvilke krav DSR skal rejse overfor arbejdsgiverne ved forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne.

Når Dansk Sygeplejeråd har udvekslet krav med arbejdsgiverne, vil kravene blive offentliggjort på denne side

 

13. august 2019

Kravindsamlingen skydes igang

I starten af 2020 går de private overenskomstforhandlinger igang for sygeplejersker, som arbejder inden for vikarbureauer, privathospitaler, llinikker & lægepraksis, plejehjem, hjemmepleje & plejeteams samt sundhed, arbejdsmiljø & BST.

Allerede nu går procesen igang med at høre sygeplejerskerne om deres ønsker og krav til egen overenskomst. Tirsdag den 13. august 2019 er der åbnet for kravindsamling. Alle berørte medlemmer har fået en mail fra Dansk Sygeplejeråd med debatoplægget og en invitation til at deltage i kravindsamlingen. 

Find link til kravindsamlingen og debatoplæg her

Som noget nyt, er det også muligt at deltage i medlemsmøder via Skype, hvor man kan komme i kontakt med kollegaer inden for samme branche, møde forhandlerne fra DSR og komme med ønsker og krav til forhandlingerne. Inputs fra medlemsmøderne indgår i behandlingen af krav på lige fod med svar fra kravindsamlingen. 

Læs mere om Skype-møder her

 

Tidslinje for OK20-forhandlinger

 

Note: Der tages forbehold for ændringer i forhandlingsforløbet, som kan rykke ved tidspunkterne.