OK-Fondens plejehjem og centre

Se overenskomsterne for OK-Fondens plejehjem og centre

 

OK-Fondens plejehjem og centre:

 • Arendse
 • Baeshøjgaard
 • Betty Sørensen Parken
 • Dreyers Hus
 • Enghaven
 • Helenes Minde
 • Himmelev Gl. Præstegaard
 • Jelling Have
 • Lotte
 • Margrethecentret
 • Vostrup Højskole

er omfattet af følgende overenskomst og aftaler:

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen og tillæg reguleres med 2,8 % efter DA's konjunkturstatistik for funtionærer.

Beløbene udgør herefter:

Sygeplejersker:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 stk. 1 Nettoårsløn 440.570,52 kr.
§ 3 stk. 1 Uddannelsestillæg 7.788,31 kr.
§ 3 stk. 1 Særlig opsparing 3.733,95 kr.
  I alt

452.092,78 kr

Afdelingssygeplejersker:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 stk. 1 Nettoårsløn 510.061,44 kr.
§ 3 stk. 1 Uddannelsestillæg 7.788,31 kr.
§ 3 stk. 1 Særlig opsparing 4.409,01 kr.
  I alt 522.258,76 kr.

 Forstander:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 3 stk. 1 Nettoårsløn 691.663,56 kr.
§ 3 stk. 1 Uddannelsestillæg 7.788,31 kr.
§ 3 stk. 1 Særlig opsparing 5.861,55 kr.
  I alt 705.313,42 kr.

Tillæg:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 8 Ikke fri tjenestedragt og ikke fri vask 3.715,18 kr.
§ 8 Ikke fri tjenestedragt men fri vask 1.762,89 kr.
§ 8 Fri tjenestedragt men ikke fri vask 1.952,29 kr.
§ 8 Overtøj 1.894,01 kr.

 

OK-FONDENS ØVRIGE PLEJEHJEM OG CENTRE:

 • Benedikte
 • Dr. Anne-Marie Centret
 • Dyruphus
 • Egå
 • Gurli-Vibeke
 • Hornbækhave
 • Kragsbjergløkke
 • Thea

er omfattet af basisoverenskomst og lederoverenskomst mellem Sundhedskartellet og KL