OK18 Konsultationssygeplejersker

Læs om overenskomstforhandlingerne i 2018 med PLA, kravindsamling og forhandlingsresultaternes betydning for dig som er ansat i almen praksis

15. januar 2019

Gennembrud i overenskomstforhandlingerne for konsultationssygeplejersker - resultatet er i hus! 

Dansk Sygeplejeråd og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening er blevet enige om en ny overenskomst for konsultationssygeplejersker.

Parterne mødtes tirsdag den 15. januar 2019 til 2. forhandling og efter 12 timers forhandling lykkedes det for parterne at opnå enighed om en ny overenskomst.

Trods meget modsatrettede krav er der opnået enighed om de elementer, der skal danne grundlag for overenskomstfornyelsen, og klokken 23.45 lykkedes det at indgå forlig med en lønramme på 7,31 % som regulerer lønnen over 3 år. Det betyder, at efter den 1. december 2020 vil konsultationssygeplejersker tjene 29.030 kr. mere i løn om året på trin 1 og 32.916 kr. på trin 2.
 

Lønstigning

Værdi på trin 1

Værdi på trin 2

Værdi på ledertrin

1.12 2018, 1,45 %

32.802,90 kr.

37.203,58 kr.

43.653,01 kr.

1.12 2019, 2,80 %

33.721,38 kr.

38.245,28 kr.

44.875,29 kr.

1.12 2020, 3,06 %

34.753,25 kr.

39.415,59 kr.

46.248,47 kr.

Samlet stigning (inkl. eget pensionsbidrag) pr. måned i perioden

2.419,19 kr.

2.743,75 kr.

3.219,38 kr.

Konsultationssygeplejersker har dermed fået lønstigninger, der er matcher dem i regionerne. I regionerne giver lønstigninger, forbedringer og puljer fra OK18 i alt 7,31%. Heraf er 0,69% brugt til puljer og andre forbedringer, så der er lønstigninger for 6,62%. Det kan både blive lidt lavere og lidt højere, alt efter hvordan reguleringsordningen udmønter.

 Det er i øvrigt i overenskomstfornyelsen præciseret;

  • at den for den enkelte medarbejder udarbejdes en årlig kompetenceudviklingsplan, som ajourføres årlig f. eks ved medarbejderudviklingssamtalen,   
  • at der for at styrke og fastholde et godt arbejdsmiljø, løbende skal tages stilling om der er sammenhæng mellem arbejdsmængden og ressourcer.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd vurderer, at resultatet er vigtigt på nuværende tidspunkt, hvor den nye sundhedsreform er på trapperne med nye opgaver til almen praksis og de sygeplejersker der er ansat her.  

"Det er med stor tilfredshed vi nåede et resultat om lønnen til konsultationssygeplejerskerne, som peger fremad. Sygeplejerskernes reallønsudvikling er sikret og med det lokale fokus på kompetenceudviklingsplanen og muligheden for at drøfte sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer har vi taget nye skridt i den rigtige retning," siger Grete Christensen.

Alle de sygeplejersker, som er registreret som ansat i lægepraksis omfattet af overenskomsten, vil onsdag d. 16. januar 2019 modtage en mail med en uddybende beskrivelse af overenskomstresultatet.

Læs tidligere nyheder her

Sådan forløber forhandlingerne