OK18 Konsultationssygeplejersker

Læs om overenskomstforhandlingerne i 2018 med PLA, kravindsamling og forhandlingsresultaternes betydning for dig som er ansat i almen praksis

19. marts 2019

Redigeret PLA-overenskomst og "Regulativ for lægepraksis og specialklinikker"

Dansk Sygeplejeråds overenskomst med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Regulativ for lægepraksis og specialklinikker er nu redigerede og klar.  

Se mere om hvad aftalen om overenskomstsfornyelsen indeholder i nyheden fra 15. januar nedenfor. Hvis du har spørgsmål eller der er forhold, som du vil drøfte, er du meget velkommen til at kontakte DSR.

Der er afholdt medlemsmøder i DSR’s kredse.

Kreds Midtjylland: Den 19. marts 2019

Kreds Hovedstaden: Den 25. marts 2019

Kreds Nordjylland: Den 27. maj 2019

Kreds Syddanmark: Den 29. april 2019

Kreds Sjælland: Den 20. maj. 

 

5. februar 2019

Aftalen om fornyelse af overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere er nu godkendt af alle tre parter i overenskomsten.

Overenskomsten betyder, at lønnen og eventuelle personlige tillæg reguleres med 7,31 procent i overenskomstperioden fra den 1. december 2018 til 30. november 2021.

Reguleringerne udmøntes med 1,45 procent pr. 1. december 2018. Personlige løntillæg skal også reguleres med 1,45 procent. Det vil sige, at der skal laves en efterregulering af lønnen tilbage til 1. december 2018. Vi forventer, at efterreguleringen vil blive udbetalt med februarlønnen.

Læs mere om hvad aftalen om fornyelsen af overenskomsten indeholder i nyheden - fra 15. januar - nedenfor

 

30. januar 2019

Sådan står det til med dit arbejdsmiljø

Rapporten om den gennemførte arbejdsmiljøundersøgelse foreligger nu.

 

15. januar 2019

Gennembrud i overenskomstforhandlingerne for konsultationssygeplejersker - resultatet er i hus! 

Dansk Sygeplejeråd og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening er blevet enige om en ny overenskomst for konsultationssygeplejersker.

Parterne mødtes tirsdag den 15. januar 2019 til 2. forhandling og efter 12 timers forhandling lykkedes det for parterne at opnå enighed om en ny overenskomst.

Trods meget modsatrettede krav er der opnået enighed om de elementer, der skal danne grundlag for overenskomstfornyelsen, og klokken 23.45 lykkedes det at indgå forlig med en lønramme på 7,31 % som regulerer lønnen over 3 år. Det betyder, at efter den 1. december 2020 vil konsultationssygeplejersker tjene 29.030 kr. mere i løn om året på trin 1 og 32.916 kr. på trin 2.
 

Lønstigning

Værdi på trin 1

Værdi på trin 2

Værdi på ledertrin

1.12 2018, 1,45 %

32.802,90 kr.

37.203,58 kr.

43.653,01 kr.

1.12 2019, 2,80 %

33.721,38 kr.

38.245,28 kr.

44.875,29 kr.

1.12 2020, 3,06 %

34.753,25 kr.

39.415,59 kr.

46.248,47 kr.

Samlet stigning (inkl. eget pensionsbidrag) pr. måned i perioden

2.419,19 kr.

2.743,75 kr.

3.219,38 kr.

Konsultationssygeplejersker har dermed fået lønstigninger, der er matcher dem i regionerne. I regionerne giver lønstigninger, forbedringer og puljer fra OK18 i alt 7,31%. Heraf er 0,69% brugt til puljer og andre forbedringer, så der er lønstigninger for 6,62%. Det kan både blive lidt lavere og lidt højere, alt efter hvordan reguleringsordningen udmønter.

 Det er i øvrigt i overenskomstfornyelsen præciseret;

  • at den for den enkelte medarbejder udarbejdes en årlig kompetenceudviklingsplan, som ajourføres årlig f. eks ved medarbejderudviklingssamtalen,   
  • at der for at styrke og fastholde et godt arbejdsmiljø, løbende skal tages stilling om der er sammenhæng mellem arbejdsmængden og ressourcer.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd vurderer, at resultatet er vigtigt på nuværende tidspunkt, hvor den nye sundhedsreform er på trapperne med nye opgaver til almen praksis og de sygeplejersker der er ansat her.  

"Det er med stor tilfredshed vi nåede et resultat om lønnen til konsultationssygeplejerskerne, som peger fremad. Sygeplejerskernes reallønsudvikling er sikret og med det lokale fokus på kompetenceudviklingsplanen og muligheden for at drøfte sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer har vi taget nye skridt i den rigtige retning," siger Grete Christensen.

Alle de sygeplejersker, som er registreret som ansat i lægepraksis omfattet af overenskomsten, vil onsdag d. 16. januar 2019 modtage en mail med en uddybende beskrivelse af overenskomstresultatet.

Læs tidligere nyheder her

Sådan forløber forhandlingerne