OK21 Konsultationssygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening har i juni 2022 indgået en overenskomst med en samlet lønstigning på 6% over 3 år. Derudover reguleres dine personlige tillæg med samme procenter. Læs mere om overenskomsten, og hvad den betyder for dig her.

Ny PLA-overenskomst indgået

Vi har nu indgået aftale med PLA om en ny overenskomst. Vi mødtes med PLA fra morgenstunden den 27. juni til 6. forhandling og blev først på aftenen enige om en ny overenskomst. Den helt store knast i forhandlingen med PLA har været, hvor meget lønnen skal stige.

Det lykkedes os at opnå enighed om en overenskomstfornyelse med en samlet lønstigning på 6% over 3 år, og derudover reguleres dine personlige tillæg med samme procenter.

Vi har aftalt med PLA, at det meste af lønreguleringen udmøntes først i overenskomstperioden. Dermed får du størst mulig glæde af reguleringen af din løn. Det er også aftalt den første lønregulering på 3,25 % udbetales med tilbagevirkende kraft fra den 1.12 2021.

Lønrammen udmøntes således:

% udvikling / Pr. Værdi på trin 1 Værdi på trin 2 Værdi på trin ledere

Den 1.12 2021

3,25 %

kr. 35.882,73 kr. 40.696,60 kr. 47.751,55

Den 1.12 2022

1,75 %

kr. 36.490,91 kr. 41.386,37 kr. 48.560,89

Den 1.12 2023

1,0 %

kr. 36.838,45 kr. 41.780,53 kr. 49.023,38

Samlet stigning brutto inkl. pension

eget pensionsbidrag pr. måned i perioden

kr. 2.085,20 kr. 2.364,94 kr. 2.774,91

Ønsket om at få et 3. løntrin lykkedes desværre ikke, på grund af den snævre økonomi.

 

Præcisering af din lokale lønforhandling

For at hjælpe dig til at opnå bedre resultater ved den lokale lønforhandling, har vi aftalt en præcisering af overenskomstens bestemmelse om den årlige lønforhandling, så det nu er fastsat, at  evt. personligt tillæg skal drøftes på baggrund af medarbejderens indsats, kvalifikationer, praksisrelevant efter- og videreuddannelse, dygtighed, stillingsindhold og ansvar.

Vi vil i den kommende tid sætte fokus på, hvordan I bedst muligt kan forberede og gennemføre den årlige lønforhandling, og hvordan vi bedst kan støtte jer heri.

 Vi blev derudover enige om følgende;

  • At PLA for at styrke og fastholde et godt arbejdsmiljø skal minde deres medlemmer om den enkelte kliniks pligt til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse.
  • At der i overenskomstperioden gennemføres et afdækningsprojekt om konsultationssygeplejerskernes opgaver i patientens hjem (opgaver og vilkår for løsningen, herunder kørsel), som evt. kan indgå i de næste overenskomstforhandlinger i 2024.

Aftalen er indgået med forbehold for godkendelse i PLA’s kompetente forsamling. PLA har oplyst, at fristen på grund af sommerferien, er fastsat til den 9. august 2022.

Du kan læse aftalen med PLA her

 

Vi vil efter sommeferien/efter PLA's stillingstagen til aftalen invitere til virtuelt medlemsmøde om den nye overenskomst. Du vil oplysinger om mødet her på siden, når PLA har godkendt aftalen.

 

Sådan forløber forhandlingerne

Title

September 2021
Debatoplægget sendes ud den 1. september.

September 2021
Kravindsamling blandt medlemmerne. Der afholdes medlemsmøder i hver af kredsene.

Oktober 2021
DSR's hovedbestyrelse udtager krav.

November 2021 - januar 2022
Kravsudveksling og efterfølgende forhandlingsmøder med PLA. Parterne mødes til forhandlinger:

  • 27. oktober 2021
  • 11. november 2021
  • 13. januar 2022
  • 30. januar 2022
  • 26. marts 2022
  • 27. juni 2022. 


April 2022
Medlemsmøde om status i forhandlingerne med PLA den 6. april.

Overenskomsten fornyes 
Overenskomsten fornyes med de aftalte ændringer og orientering om resultatet sendes til de berørte konsultationssygeplejersker.