OK21 Konsultationssygeplejersker

I juni 2022 blev der indgået ny overenskomst med en samlet lønstigning på 6% over 3 år. Derudover reguleres dine personlige tillæg med samme procenter. Læs mere om overenskomsten, og hvad den betyder for dig her.

Den nye overenskomst er godkendt

Efter et langt forhandlingsforløb lykkedes det den 27. juni 2022 at indgå aftale med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) om en ny overenskomst for konsultationssygeplejersker med en samlet lønstigning på 6% over 3 år, og derudover reguleres de personlige tillæg med samme procenter. Aftalen blev indgået med forbehold for godkendelse af PLA’s repræsentantskab.

PLA’s repræsentantskab har den 9. august 2022 godkendt forhandlingsaftalen og dermed kan den nye overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Bioanalytikere og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) træde i kraft.

Lønnen stiger med 6 % frem mod 2024

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. december 2021, og det er aftalt, at lønreguleringen skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. december 2021.

Det er aftalt at størstedelen af lønreguleringen udmøntes først i overenskomstperioden. Dermed får du størst mulig glæde af reguleringen af din løn.

Lønnen stiger i alt 6 % i perioden fordelt på lønreguleringerne:

 • 1. december 2021 stiger lønnen med 3,25 % i forhold til 30. november 2021.
 • 1. december 2022 stiger lønnen med yderligere 1,75%  forhold til 30. november 2021.
 • 1. december 2023 stiger lønnen med yderligere 1,00 % i forhold til 30. november 2021. 

NB: Vær opmærksom på, at de 3 årlige lønreguleringer alle beregnes på grundlag af lønnen pr. 30. november 2021. På den måde stiger lønnen i alt 6 % fra den 30. november 2021 til den 1. december 2023. 


Skal udbetales hurtigst muligt

Efterreguleringen af lønnen og pensionen skal udbetales hurtigst muligt dvs. med lønnen for august måned, eller hvis det ikke kan nås med lønnen for september måned.

Se din efterbetaling

Her kan du se beregningen på efterbetalingen af lønreguleringen på 3,25% for perioden 1.december 2021 til henholdsvis den 1. august 2022 og den 1. september 2022 på trin 1 og 2. 
 

Efterregulering løntrin 1 (indtil 2 års praksiserfaring)
  Efterbetaling pr. måned siden 1.12.2021 Samlet efterbetaling (hvis udbetalingen sker med augustlønnen) Samlet efterbetaling (hvis udbetalingen sket med septemberlønnen)
Bruttoløn (inkl. eget pensionsbidrag) kr. 1.129,48  kr. 9.035,84 kr. 10.165,33
Pension (arbejdsgiverbidrag) kr. 135,54 kr. 1.084,32 kr. 1.219,86
Efterregulering løntrin 2 (mere end 2 års praksiserfaring)
  Efterbetaling pr. måned siden 1.12.2021 Samlet efterbetaling (hvis udbetalingen sker med augustlønnen) Samlet efterbetaling (hvis udbetalingen sket med septemberlønnen)
Bruttoløn (inkl. eget pensionsbidrag) kr. 1.281,01 kr. 10.248,05 kr. 11.529,06
Pension (arbejdsgiverbidrag) kr. 153,72 kr. 1.229,76 kr. 1.383,48
Efterregulering ledende sygeplejerske
  Efterbetaling pr. måned siden 1.12.2021 Samlet efterbetaling (hvis udbetalingen sker med augustlønnen) Samlet efterbetaling (hvis udbetalingen sket med septemberlønnen)
Bruttoløn (inkl. eget pensionsbidrag) kr. 1.503,08 kr. 12.024,60 kr. 13.527,68
Pension (arbejdsgiverbidrag) kr. 180,37 kr. 1.442,96 kr. 1.623,33

Har du et eller flere individuelt aftalte tillæg, skal disse og pensionsbidraget også reguleres tilbage til den 1. december 2021, jf. § 3, stk. 5, i overenskomsten.

 

Lønrammen ser sådan ud

Lønrammen udmøntes således:

% udvikling / Pr. Værdi på trin 1 Værdi på trin 2 Værdi på trin ledere

Den 1.12 2021

3,25 % af aftaleniveauet

kr. 35.882,73 kr. 40.696,60 kr. 47.751,55

Den 1.12 2022

1,75 % af aftaleniveauet

kr. 36.490,91 kr. 41.386,37 kr. 48.560,89

Den 1.12 2023

1,0 % af aftaleniveauet

kr. 36.838,45 kr. 41.780,53 kr. 49.023,38

Samlet stigning brutto inkl. pension

eget pensionsbidrag pr. måned i perioden

kr. 2.085,20 kr. 2.364,94 kr. 2.774,91

 

Om lokal lønforhandling

For at hjælpe dig til at opnå bedre resultater ved den lokale lønforhandling, har vi aftalt en præcisering af overenskomstens bestemmelse om den årlige lønforhandling, så det nu er fastsat i § 3, stk. 6, at  evt. personligt tillæg skal drøftes på baggrund af medarbejderens indsats, kvalifikationer, praksisrelevant efter- og videreuddannelse, dygtighed, stillingsindhold og ansvar. Vi blev derudover enige om følgende:

 • At PLA - for at styrke og fastholde et godt arbejdsmiljø - skal minde deres medlemmer om den enkelte kliniks pligt til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse.
 • At der i overenskomstperioden gennemføres et afdækningsprojekt om konsultationssygeplejerskernes opgaver i patientens hjem (opgaver og vilkår for løsningen, herunder kørsel), som evt. kan indgå i de næste overenskomstforhandlinger i 2024.

Læs aftalen med PLA

 

 

Sådan forløber forhandlingerne

Title

September 2021
Debatoplægget sendes ud den 1. september.

September 2021
Kravindsamling blandt medlemmerne. Der afholdes medlemsmøder i hver af kredsene.

Oktober 2021
DSR's hovedbestyrelse udtager krav.

November 2021 - januar 2022
Kravsudveksling og efterfølgende forhandlingsmøder med PLA. Parterne mødes til forhandlinger:

 • 27. oktober 2021
 • 11. november 2021
 • 13. januar 2022
 • 30. januar 2022
 • 26. marts 2022
 • 27. juni 2022. 


April 2022
Medlemsmøde om status i forhandlingerne med PLA den 6. april.

Overenskomsten fornyes 
Overenskomsten fornyes med de aftalte ændringer og orientering om resultatet sendes til de berørte konsultationssygeplejersker.