OK23 Privat Processen

Overenskomstfornyelserne på privatområdet er væsentligt anderledes end forhandlingerne på det offentlige område. Det skyldes blandt andet, at de største og mest toneangivne overenskomster forhandles først, og de mindste til sidst. 

Sådan forløber processen

Overenskomstfornyelserne på privatområdet er væsentligt anderledes end forhandlingerne på det offentlige område. Det skyldes blandt andet, at de største og mest toneangivne overenskomster forhandles først, og de mindste til sidst. 

August/september 2022:
Debatoplæg udsendes til medlemmer, der er registreret på deres medlemsoplysninger, at de er på private overenskomster. Overenskomsterforhandlingerne gælder kun de overenskomster, der skal fornyes pr. 1/3 eller 1/4.

Debatoplægget stiller spørgsmål til, hvad der er vigtigt for de berørte medlemmer. Hvordan ønsker medlemmerne fx at der skal prioriteres mellem mellem lønforbedring, pensionsforbedring eller udbygning af den særlige opsparing?

Alle berørte medlemmer får direkte besked via den mail, som de har opgivet på deres medlemsoplysninger.

Oktober 2022:
Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd mødes for at gennemgå medlemmernes ønsker. De udtager de endelige overenskomstkrav.

November 2022:
I perioden fra november til forhandlingerne går i gang sker den såkaldte kravudveksling, hvor Dansk Sygeplejeråd udveksler krav med arbejdsgiverne. På den måde får arbejdsgiverne Dansk Sygeplejeråds krav til de kommende forhandlinger og omvendt. Disse krav kan du finde her i takt med, at de bliver udvekslet.

Januar og frem 2023:
I denne periode indledes forhandlingerne på de toneangivne områder, herunder industriens og transportens område.  For normalløns-overenskomsterne er transportområdet væsentligt. Det lyder ikke som om, at det har noget med sygeplejefaget at gøre, men forhandlingerne på transportområdet danner rammen for de efterfølgende forhandlinger om sygeplejerskernes overenskomster på det private område. Det betyder, at overordnede aftaler om fx lønregulering og ferie , der bliver indgået på transportområdet, også smitter af på fornyelsen af overenskomsterne for privatansatte.

Marts 2023:
Nu er det Dansk Sygeplejeråds tur til at forhandle 33 nye overenskomster, som er indgået med de arbejdsgivere, der er medlem af en arbejdsgiverforeningerne Dansk Erhverv og DI (Dansk Industri) .

Dansk Sygeplejeråds forhandlinger med går først i gang, når de store toneangivne forlig er indgået. Som fx på transportområdet. 

25. marts 2023 

Overenskomstforhandlingerne på det private område bindes altid sammen af forligsmandens samlede mæglingsforslag. Det sker 25. marts 2023. Mæglingsforslaget vil typisk indeholde alle de forlig, som det er lykkedes lønmodtager og arbejdsgiverparterne at indgå. Herudover vil mæglingsforslaget fastsætte de vilkår, som skal gælde i de overenskomster, hvor parterne ikke er lykkedes med at indgå forlig.

Forligsmandens mæglingsforslag sættes til samlet godkendelse/afstemning i organisationerne fra d. 26. marts. Her gælder sammenkædningsreglerne. Det betyder, at blot flertallet på medarbejdersiden stemmer ja, så træder overenskomsten i kraft og alle organisationer vil have fået fornyet deres overenskomster. 

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse tager stilling til overenskomstresultatet.


April

Hvis forligsmandens mæglingsforslag samlet set godkendes på tværs af de faglige organisationer, træder de nye overenskomster i kraft. De nye overenskomster bliver præsenteret på www.dsr.dk.

17. april 2023

Bliver der samlet set blandt fagforeningerne stemt nej, vil den varslede konflikter tidligst kunne træde i kraft fra og med d. 17. april.