Omsorg Sjælland

Overenskomst for sygeplejersker

Omsorg Sjælland overenskomst

 


Regulering pr. 1. april 2023

Lønnen reguleres med 3,3 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 5, stk. 1 Bruttotimeløn 272,41 kr.
§ 5, stk. 2 Timeløn, studerende 201,24 kr.
§ 5, stk. 7 Udstationeringstillæg pr. dag 205,88 kr.
§ 22

Tjenestedragt pr. vagt

37,32 kr.