Omsorg Sjælland

Overenskomst for sygeplejersker

Omsorg Sjælland overenskomst

 


Regulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 5, stk. 1 Bruttotimeløn 263,71 kr.
§ 5, stk. 2 Timeløn, studerende 194,81 kr.
§ 5, stk. 7 Udstationeringstillæg pr. dag 199,30 kr.
§ 22

Tjenestedragt pr. vagt

35,13 kr.