Regulativ for konsultationssygeplejersker

Regulativ for konsultationssygeplejersker ansat i lægekonsultationer eller specialklinikker

Regulativ for konsultationssygeplejersker

Rettelse til regulativ: Ny §6 - ferie og feriefridage

Tillæg til regulativ:   Vilkår og honorering for deltagelse i Covid-19 vaccinationer

 

Løntabel for konsutaltionssygeplejersker

I tabellen er lønningerne opdelt i nettolønninger og pensionsbidrag, så de kan sammenlignes med lønninger i andre overenskomster. Hvis du sammenligner med andre overenskomster, skal du være opmærksom på, at pensionen i tabellerne er opdelt i eget- og arbejdsgiverbidrag, mens man i nogle overenskomster arbejder med ét samlet pensionsbidrag. 

 

Lønberegner for Praksissygeplejersker

Lønberegneren er til dig, som skal ansættes i en lægepraksis og kommer fra en sygeplejerskestilling (basis) i en region eller kommune, og har under 2 års erfaring som praksissygeplejerske. Lønberegneren regner ud, hvilket tillæg du skal have ved en fremtidig ansættelse i lægepraksis, for at du kan bibeholde samme løn, som du fik i dit tidligere job.

 

Lønberegneren gælder, hvis du ansættes i en lægepraksis som er omfattet af PLA-overenskomsten eller Regulativ for Konsultationssygeplejersker. Er du i tvivl, om din arbejdsgiver er medlem af PLA eller omfattet af regulativet, kan du kontakte din kreds.