Roskilde Privathospital

Roskilde Privathospital følger Landsoverenskomsten og arbejdstidsaftalen, indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd.