Skodsborg Kurhotel og Spa ApS

Overenskomst for sygeplejersker

 

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§ 4, stk. 1 Løntrin A: Bruttomånedsløn 36.485,82 kr.
§ 4, stk. 1 Løntrin B: Bruttomånedsløn 37.349,15 kr.
§ 4, stk. 1 Løntrin C: Bruttomånedsløn 38.348,08 kr.
§ 4, stk. 3 Tillæg månedslønnede overarbejde pr. time 356,08 kr.
§ 4, stk. 3 Tillæg månedslønnede merarbejde pr. time 236,88 kr.
§ 4, stk. 3 Tillæg timelønnede afløsere pr. time 236,88 kr.
§ 4, stk. 5 Årligt tillæg for 3 års arbejdserfaring 8.360,51 kr.
§ 4, stk. 5 Årligt tillæg for fungerende souschef 11.147,32 kr.
§ 4, stk. 5 Årligt tillæg for weekend, aften, nat 8.360,51 kr.
§ 4, stk. 5 Timelønnedes tillæg pr. vagt for weekend, aften, nat 34,84 kr.
§ 4, stk. 5 Timetillæg for tjeneste mellem kl. 15.30 og 7.30 62,71 kr.
§ 9, stk. 3 Timetillæg for tjeneste i weekend 104,52 kr.
§ 9, stk. 3

Timetillæg for tjeneste på søgnehelligdage/særlige fridage

139,36 kr.