Speciallæge Claus Christoffersen

Overenskomst for sygeplejersker

Speciallaege Claus Christoffersen overenskomst

 

Regulering pr. 1. april 2022

Lønnen er reguleret med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§4 Bruttoårsløn – under 2 års specialeerfaring 506.434,36 kr.
§4 Bruttoårsløn – over 2 års specialeerfaring 534.057,98 kr.