Speciallægerne Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Overenskomst for sygeplejersker

Speciallægerne Plastikkirurgisk Klinik Aarhus følger regulativ for konsultationssygeplejersker samt protokollat.

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen er reguleret med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
  Timelønnede - 15.00-20.00 303,37 kr.
  Aften-/nattillæg    75,94 kr.