Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS

Overenskomst for time- og månedslønnede sygeplejersker

Nedenfor er den regulerede løn for Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS.

Der er reguleret med :

pr. 1.3.2017 pr. 1.3.2018 pr. 1.3.2019
1,65 % 1,65 % 1,40 %

Timelønnede: 

Paragraf: Løntype: 1.3.2017 1.3.2018 1.3.2019
§ 6 Timeløn 213,52 217,04 220,08
§ 6 Ajourføringstillæg 1,70 1,73 1,75
§ 6 Timeløn+ajourføring 215,22 218,77 221,83
§ 7 stk. 1 Erfaringstillæg 9,02 9,17 9,30
§ 7 stk. 1 Kvalifikationstillæg 12,34 12,54 12,72
§ 7 stk. 2 Funktionstillæg afd. spl. 21,01 21,36 21,66
§ 7 stk. 2 Funktionstillæg ansvar 8,65 8,79 8,91
§ 9 stk. 2 og 3 Udstationering 140,65 142,97 144,97
§ 10 Timeløn studerende* 156,21 159,33 162,36
§ 25 Patientledsagelse 246,15 251,07 255,84
§ 27 Tjenestedragt 2,83 2,88 2,92

Timelønnen for studerende stiger med samme satser som for månedslønnede.

Paragraf: Pensionstype: 1.3.2017 1.3.2018 1.3.2019
§5 Samlet pensionsbidrag 5,4 % 6,3 % 7,2 %
§5 Egetbidrag 1,8 % 2,1 % 2,4 %
§5 Arb.giverbidrag 3,6 % 4,2 % 4,8 %

Månedslønnede:

Der er reguleret med :

pr. 1.3.2017 pr. 1.3.2018 pr. 1.3.2019
2,00 % 2,00% 1,90 %
Paragraf: Løntype: 1.3.2017 1.3.2018 1.3.2019
§ 3 Grundløn (brutto) 32.084,92 32.726,62 33.348,43
§ 3 Ajourføringstillæg (brutto) 271,63 277,06 282,32
§ 3 Løn i alt (brutto) 32.356,55 33.003,68 33.630,75
§ 4 stk. 1 Tillæg v. 6 års erfaring (pr. mdr.) 1.693,68 1.727,55 1.760,37
§ 4 stk. 1 Tillæg minimum 1 års klinisk erfaring (pr. time) 11,30 11,53 11,75
§ 4 stk. 2 Funktionstillæg afdelingssygeplejerske 21,08 21,50 21,91
§ 4 stk. 2 Funktionstillæg ansvar 8,68 8,85 9,02
§ 9 stk. 2 og 3 Udstationering 141,14 143,96 146,70
§ 21 Inddraget fridøgn 377,38 384,93 392,24
§ 26 stk. 3 Patientledsagelse 246,15 251,07 255,84
§ 28 Tjenestedragt 2,84 2,90 2,96