Thor-Fys

Overenskomst for sygeplejersker

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
§3 Bruttoårsløn 473.267,75 kr.
§3 Bruttomånedsløn 39.438,98 kr.
§3 Bruttotimeløn 245,98 kr.
§17 Tjenestedragt 36,35 kr.