Tjele Behandlingscenter

Overenskomst for sygeplejersker

Tjele Behandlingscenter Overenskomst


Regulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Månedslønnede

Paragraf: Løntype: Løn:
§3 Nettoårsløn 463.155,72 kr.
§3 Nettomånedsløn 38.596,31 kr.
§3 Nettotimeløn 240,73 kr.
§12 Tjenestedragt pr. år 4.799,43 kr.