Trolle Care ApS (tidligere Trolles Sygepleje Aps)

Overenskomst for sygeplejersker

Trolle Care ApS - vilkår timelønende

Trolle Care ApS - vilkår månedslønnede

Trolle Care ApS - vilkår ledere

 

Timelønnede - Reguleringer af løn og tillæg for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2023

Der er reguleret med følgende satser jævnfør fornyelsen med DI/SBA:

Paragraf

Løntype

1.3.2020

1.3.2021

1.3.2022

§ 3 Sygeplejersker brutto Grundløn - gælder ansatte før 1. november 2019 42.767,00 43.836,00 44.932,00
§ 3 Sygeplejersker timeløn hverdage 311,51 319,30 327,28
§ 3 Sygeplejersker timeløn weekend og på helligdage 417,11 427,54 438,23
§ 3 Sygeplejersker i administrerende eller koordinerende stillinger – brutto grundløn 37.421,00 38.357,00 39.316,00
  Ledsagelse til ferie 478,07 485,24 491,31
§ 4 Pension 15,45 * 6607,50 6772,66 6941,99
*) Det er aftalt at det er den enkelte medarbejder der selv er ansvarlig for indbetaling af det samlede pensionsbidrag, som fremgår af skemaet.