Uni-Care ApS

Overenskomst for timelønnede sygeplejersker

Uni-Care ApS timelønnede overenskomst 2020-2023 

Tillæg til overenskomst - beregning af rejsetid

Nedenfor er den regulerede løn for Uni-Care ApS.

Der er reguleret med: 

Pr. 1.3.2020 Pr. 1.3.2021 Pr. 1.3.2022
2,30% 2,29% 2,20%
Paragraf Løntype 1.3.2020 1.3.2021 1.3.2022
§4, stk.1 Timeløn 235,73 241,15 246,46
§4, stk. 3 Erfaringstillæg - min. 3 år (5% af timelønnen) 11,79 12,06 12,32
§4, stk. 3 Specialetillæg - gruppe 1 (10% af timelønnen) 23,57 24,15 24,65
§4, stk. 3 Specialetillæg - gruppe 2 (7,5% af timelønnen) 17,68 18,09 18,48
§4, stk. 3 Specialetillæg - gruppe 3 (5% af timelønnen) 11,79 12,06 12,32
§4, stk. 3 Funktionstillæg ansvar (5% af timelønnen) 11,79 12,06 11,32
§4, stk. 5 Udstationeringstillæg pr. dag 178,13 182,23 186,24

§8

Aften-/nattjeneste tillæg 29% 68,36 69,93 71,47
§9 Weekendtjeneste tillæg 50% 117,86 120,57 123,22
§9a Honorering pl. tjeneste udover 9 timer 25% 55,84 56,79 57,61
§11 Søgnehelligdage tillæg 100% 235,73 241,15 246,46
§18, stk. 2 Patientledsagelse, ambulance 200% 471,46 482,30 492,92
§18, stk. 3 Patientledsagelse, fly/helikopter 300% 707,19 723,45 739,38
§20 Tjenestedragt 32,49 34,26 35,01
Paragraf: Pension: 1.3.2020 1.3.2021 1.3.2022
§6, stik. 1 Samlet pensionsbidrag, % 10,80 11,40 12,00
§6, stik. 1 Egetbidrag, % 3,60 3,80 4,00
§6, stik. 1 Arb.giverbidrag, % 7,20 7,60 8,00