Vaccinationer, helbredsundersøgelser m.v.

Vejledende takster for honorering/løn af privatansatte (freelance) sygeplejersker, der deltager i vaccinationer samt helbreds- og sundhedsydelser. Se også satser for aflønning ved ambulanceflyvninger.

Når du som autoriseret sygeplejerske vaccinerer, arbejder du inden for det lægeforbeholdte område.

Derfor skal du sikre dig:

  • En lægelig delegation, der beskriver under hvilke betingelser du kan vaccinere hvilke patientgrupper og hvornår du ikke kan
  • En instruks om fremgangsmåden
  • En procedure for det tilfælde, at patienten bliver ramt af en bivirkning
  • Der er det nødvendige medicin og udstyr til rådighed ved bivirkninger

 Du kan læse mere her:  Sundhedsstyrelsens information

Det er endvidere vigtigt, at du får afklaret, om du arbejder som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende. Freelance-begrebet bruges om både lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende.

Som lønmodtager er du underlagt arbejdsgivers vejledning og instruktionsbeføjelse, og du arbejder på arbejdsgivers regning og risiko, og arbejdsgiver sørger for de nødvendige forsikringer.

Hvis Dansk Sygeplejeråd ikke har overenskomst med arbejdsgiveren, bør du sikre dig, at du som minimum aflønnes på niveau med den takst der fremgår nedenfor.  

Hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende modtager du et samlet honorer for opgaven. Du arbejder for egen regning og risiko, og skal selv tegne de nødvendige forsikringer.

Læs mere i vejledningen nedenfor.

 

Lønregulering pr. 1. april 2022

Lønnen reguleres med 2,8 % og udgør herefter:

Paragraf: Løntype: Løn:
  Timeløn for freelance sygeplejersker 348,33 kr.