Vejledning om særlig opsparing

Når du er ansat på en virksomhed som er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening / DI er du omfattet af regler om særlig opsparing.

Den særlige opsparing, er et særligt lønelement, som kommer til udbetaling to gange årligt - ved udgang af juni måned og ved udgangen af december. Den særlige opsparing beregnes af de samme løndele som den særlige feriegodtgørelse, og den beregnes på grundlag af den løn, som er tjent i perioden fra henholdsvis 1. januar til 31. juni og 1. juli til 31. december.

 

Indtil udgangen af ferbruar 2020 udgjorde den særlige opsparing i alt 4,0% af den ferieberettigede løn. Ved overenskomstfornyelsen i 2020 blev den særlige opsparing hævet, så den pr. 1. marts 2020 udgjorde 5% af den ferieberettigede løn. Den særlige opsparing steg igen den 1. marts 2021 til 6%, og den 1. marts 2022 udgør den særlige opsparing 7 %.

 

Den ferieberettigede løn udgøres af  følgende: Al løn (også arbejdstid bestemte ydelser), eget pensions bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til ATP. Løn under ferie og særlig feriegodtgørelse, samt feriegodtgørelse indgår ikke i beregningen.

 

Udbetalingstidspunkterne kan fraviges ved aftale mellem TR/DSR og virksomheden. Hvis I på jeres arbejdsplads har ønske om anden udbetaling, f.eks. månedlig udbetaling, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan forsøge at få aftale herom med virksomheden.

 

Vær opmærksom på, at det ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev aftalt, at der ved afholdelse af børneomsorgsdage og seniorfridage (læs mere på DSR.dk), kan udbetales beløb fra den  særlige opsparing som kompensation for løntabet.