Vejledning om seniorfridage

Ret til indtil 32 seniorfridage pr. 1. januar 2018

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 aftalte Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked, at den enkelte sygeplejerske kan vælge at indgå i en seniorordning 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.  

Du har ret til at indgå aftale om maksimalt 32 seniorfridage årligt.  

Seniorordningen kan aftales på forskellige måder. Du kan sammen med din arbejdsgiver aftale om du ønsker en reduktion af din ugentlige eller månedlige arbejdstid i form af længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i din arbejdstid eller at dine seniordage fordeles ud over året.

Hvornår skal du varsle din arbejdsgiver

Det fremgår af din overenskomst, hvornår du senest skal give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at holde seniorfridage i det følgende kalenderår.  

Du kan altid forud for næste kalenderår, meddele din arbejdsgiver hvis du ønsker ændringer for det kommende år. Ønsker du midt i en periode at indgå eller udtræde af en aftalt seniorordning, kan dette ske efter aftale med din arbejdsgiver.

Hvordan finansieres de 32 dage

Seniordagene afholdes uden løn, så din løn reduceres svarende til det antal seniordagedage du holder / timer du vælger at gå ned i arbejdstid.

Ved seniorfridage nedskrives løn og normtimeantallet med 7,4 timer for fuldtidsansatte og forholdsmæssigt for deltidsansatte.

Du kan bruge din særlige opsparing og få denne udbetalt løbende for at kompensere for lønnedgangen. Der kan derfor aftales andre udbetalingstidspunkter af den særlige opsparing i forbindelse med seniorfridagene.  

Hvornår kan seniorfridagene afholdes

Du aftaler placeringen af dine seniordage på samme måde som restferie. Det vil sige at du over for din arbejdsgiver skal varsle dagene med mindst en måned, med mindre I bliver enige om at aftale andet.